Reakce na výzvu premiéra Babiše regionálním samosprávám ohledně hospodaření s vodou

Publikoval MZH v

Jedním z největších problémů pro naše země je a bude voda – její nedostatek, případně bleskové povodně. Bezradný premiér Babiš vyzval ze státního centra regionální samosprávy, aby přijaly opatření k odpovědnému nakládání s vodou a nečekaly na pokyny vlády. Rychlé změny k lepšímu v boji se suchem se podle něj nedají očekávat, je nutná dlouhodobá systémová práce na změně situace – už si toho v Praze, kde nakumulovali všechnu moc a peníze, všimli. 14 nekompetentních a chudých krajů nic nedokázalo a nedokáže: jak z mapy povodí vyplývá, voda – na rozdíl od minulých i současných sociálních inženýrů – ví, kde jsou skutečné hranice regionů ČR, krajské hranice to opravdu nejsou.

Moravské zemské hnutí zdůrazňuje, že nastal vhodný čas opravit regionální samosprávu a sloučit kraje do zemí Čechy, Morava, Slezsko a metropolitní oblasti Praha, spravovat vodu v nejlogičtějších, nejefektivnějších, tedy přírodních hranicích – v hranicích povodí, v hranicích historických zemí.

Hlavní povodí České republiky

Přestaňme s posttotalitním centralismem a loutkovou krajskou samosprávou, přestaňme s megalomanstvím a vraťme se k mezím, remízkům, lužním lesům a Čechám, Moravě a Slezsku (v rámci ČR a EU), jinak problém nevyřešíme!


1 komentář

Petr Veselka · Květen 16, 2019 v 11:26

Toto je dobrý článek. Ale jednu chybu bych tam viděl. Když kritizujete pražský centralizmus, důsledně ho oddělte od Prahy ve smyslu samotného města (používejte vhodnější formulace)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *