Společnost pro Moravu a Slezsko vítá vznik Moravského zemského hnutí

Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s. prostřednictvím svého širšího vedení (Ústředního koordinačního výboru) nejen vítá a podporuje kroky směřující k založení Moravského zemského hnutí, jako nového promoravského politického subjektu, ale vnímá tuto aktivitu jako kontinuální pokračování promoravské občanské politiky, která byla založena již vznikem naší organizace 21. května 1968. Ukotvení nového hnutí v proevropském regionalismu s jasným odmítnutím šovinistického nacionalismu a se snahou zapojit do úsilí o obnovu moravské a slezské samosprávy co nejširší vrstvy občanské společnosti je totožné s cíli Společnosti pro Moravu a Slezsko po celou dobu její existence. Připomeňme, že zakladatelé SMS, především profesor Vladimír Kubeš, se inspirovali ve středoevropském federalismu, jak jej známe z praxe sousedních spolkových federací Rakouska nebo Německa. Stejnou ideovou proevropskou orientaci vnímáme i u tohoto nově vznikajícího hnutí. Proto projekt Moravského zemského hnutí má možnost nevznikat na zelené louce, ale plynule navázat na federalistickou a regionalistickou tradici u nás reprezentované naší Společností již od jara 1968. Zároveň nově vznikající hnutí nevnímáme jako přímého konkurenta stávající politické strany Moravané, ale ideově a strategicky jinak zaměřené politické hnutí, které může do budoucna v určitých oblastech se stranou Moravané účelně spolupracovat.

Konstatujeme, že se po 12 letech existence jediného promoravského politického subjektu ukázalo, že přeci jen v moravském hnutí jsou historicky zakotveny minimálně dva ideové proudy, které se objevily již krátce po událostech v listopadu 1989. Vedle národoveckého proudu je to dnes regionalistický (ryze zemsky národní) proud, ke kterému se hlásí jak nové MZH, tak i SMS. Proto SMS nabízí symbolickou roli kmotra nového Moravského zemského hnutí a vnímá v něm svého politického partnera a následovníka. Dále však SMS zůstává samostatným zapsaným spolkem, podobně jako existovala paralelně s politickým hnutím HSD-SMS v letech 1990-1992.


Publikováno: 2017-10-31 12:53:40


18.09.2018 - Český nacionalismus vystrkuje růžky

03.08.2018 - MZH jde do voleb ve dvou desítkách měst a obcí

03.08.2018 - SMART MORAVSKÁ METROPOLE JDE DO VOLEB

12.07.2018 - Co bývalo extrémem, je nový mainstream

25.06.2018 - Jak se ze starobylé země Koruny české stal východ jejich území

15.06.2018 - Moravský večer na Priglu

15.06.2018 - Morava je legální

30.05.2018 - 26 miliard ročně

29.04.2018 - Na prvním sněmu MZH bylo zvoleno vedení a odsouhlasen dlouhodobý program

29.04.2018 - O MZH informovala MF Dnes v regionálním i celostátním vydání

18.04.2018 - Městem roku 2017 jsou moravské Slavonice

17.04.2018 - 1. sněm Moravského zemského hnutí

17.04.2018 - Moravské zemské hnutí bylo zaregistrováno

10.04.2018 - Moravský separatizmus sídlí v Čechách

08.04.2018 - Zase jedna smutná vzpomínka na Moravu a Slezsko

30.03.2018 - Veselé Velikonoce

29.03.2018 - Moravské zemské hnutí odmítá současný pokus o „vylepšení“ hymny

22.03.2018 - Celoevropská petice za ochranu příslušníků národnostních a jazykových menšin a posílení kulturní a jazykové rozmanitosti Unie

06.03.2018 - K Věcnému záměru zákona o územně správním členění státu

26.02.2018 - Schůzka ohledně komunálních voleb v Brně

25.02.2018 - Na ideové konferenci vznikajícího MZH zazněl také památný projev Boleslava Bárty z roku 1989

25.02.2018 - Prohlášení přípravného výboru Moravského zemského hnutí

05.02.2018 - Ideově-programová konference MZH

21.01.2018 - Jiří Drahoš v Brně připustil budoucí debatu o zemském zřízení

16.01.2018 - Otevřený dopis prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi

08.01.2018 - První pracovní schůzka v novém roce

23.12.2017 - Krásné Vánoce a vše nejlepší v roce 2018

18.12.2017 - Podpořte vznik MZH podpisem

08.12.2017 - Odkládáním zemského zřízení problém nezmizí

27.11.2017 - Morava dostává novou energii do žil

23.11.2017 - Brnocentrizmus ?

22.11.2017 - Spojení Moravy s Vídní stále v nedohlednu, centrální vláda selhává a kraj nemá prostředky ani pravomoce

21.11.2017 - O MZH v Brněnském deníku

18.11.2017 - Prohlášení Přípravného výboru Moravského zemského hnutí

08.11.2017 - Program slavnostního ustavení Přípravného výboru Moravského zemského hnutí

01.11.2017 - Podpisy pod peticí za vznik MZH přibývají. Děkujeme za podporu!

30.10.2017 - Novinkám na moravské politické scéně se věnuje i tisk

31.10.2017 - Společnost pro Moravu a Slezsko vítá vznik Moravského zemského hnutí

27.10.2017 - Pozvánka na zasedání přípravného výboru MZH