Prohlášení Přípravného výboru Moravského zemského hnutí

V den připomínky výročí událostí 17. listopadu 1939 a 1989, jež spojuje boj za svobodu a demokracii proti nelidskosti totalitních diktatur, prohlašuje přípravný výbor Moravského zemského hnutí:

1. Po dvaceti osmi letech od počátků obnovy pluralitní společnosti a demokratického politického života u nás posiluje v Parlamentu ČR zastoupení politických subjektů, které zpochybňují naše členství v Evropské unii, Severoatlantické alianci, koketují s demontáží liberální zastupitelské demokracie, zpochybňují naši příslušnost k západní civilizaci, vyvolávají atmosféru strachu a nenávisti. Tento trend je třeba zvrátit, což lze pouze trpělivou věcnou veřejnou diskuzí a následně úspěchem standardních demokratických politických stran a hnutí ve svobodných volbách.

2. Dosud nebyly naplněny sliby o nápravě zvůle komunistického režimu, který poprvé v našich tisíciletých dějinách nelegitimní likvidací České země a Moravskoslezské země zrušil naši zemskou samosprávu. Na základě preambule Ústavy, která hovoří o občanech České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, budeme demokratickou cestou usilovat o sloučení čtrnácti krajů do zemí Čechy, Morava a Slezsko (a metropolitní země Praha) a jejich vybavení samosprávnými kompetencemi podle vyspělých vzorů osvědčených spolkových zemí. Silnou územní samosprávu a moderní pojetí tradičních regionů, které přirozeně konkurují sílícímu centralismu, považujeme za jeden ze základních kamenů a pilířů demokratického zřízení. Návrat k této hodnotě považujeme za důležitou součást snahy o obrodu a posílení demokracie u nás, při vymezení se vůči tlakům nedemokratických sil.

3. Na tomto programu budeme spolupracovat s demokratickými politickými i společenskými subjekty. Naše hodnotová orientace zahrnuje široký politický střed, máme blízko k idejím regionalismu, environmentalismu a moderního liberalismu, vážíme si křesťanské etiky. V Evropském parlamentu máme nejblíže k Evropské svobodné alianci hájící zájmy tradičních zemí, regionů a nestátních národů. Budeme spolupracovat se subjekty sdruženými okolo Moravského kulatého stolu.

4. Svoboda je snad tím nejcennějším, co máme. Součástí skutečné svobody je důstojné postavení Moravy v rámci našeho státu. Nechceme však svobodu, kterou nyní máme, vyměnit za Moravu, kterou jsme ztratili. Toužíme po obojím, proto nemůžeme podpořit moravské aktivity a aktivisty, kteří ve jménu samosprávné Moravy přímo či nepřímo podporují oslabování naší svobody a demokracie.

5. Moravské zemské hnutí vzniká na občanském a zemském základě, nikoliv na nacionálním principu. Je otevřeno všem občanům České republiky, kteří se ztotožňují s ideou spolkového státu (zemského zřízení) v ČR, a to bez ohledu na národnost, náboženství apod.

6. Do konce kalendářního roku 2017 usilujeme o zisk tisíce podpisů nutných pro založení Moravského zemského hnutí, které řádně zaregistrujeme a jež se poprvé zúčastní komunálních voleb v roce 2018.

7. Moravské zemské hnutí začne sto roků od zániku působnosti našich zemských sněmů usilovat o naplnění výše jmenovaných cílů.

Za přípravný výbor Moravského zemského hnutí
Jiří Albrecht, Dačice, Ondřej Hýsek, Brno, Jiří Pelka, Staré Město u Uh. Hradiště, Jaroslav Stohl, Kuřim


Publikováno: 2017-11-18 19:39:52


19.10.2018 - Zveme vás na II. sněm MZH

08.10.2018 - Jsou za námi první volby

04.10.2018 - MZH jde do prvních voleb. Kde nás můžete volit?

26.09.2018 - Hello tomorrow Moravia, ogaři! Štatl je náš hauptštat!

18.09.2018 - Český nacionalismus vystrkuje růžky

03.08.2018 - MZH jde do voleb ve dvou desítkách měst a obcí

03.08.2018 - SMART MORAVSKÁ METROPOLE JDE DO VOLEB

12.07.2018 - Co bývalo extrémem, je nový mainstream

25.06.2018 - Jak se ze starobylé země Koruny české stal východ jejich území

15.06.2018 - Moravský večer na Priglu

15.06.2018 - Morava je legální

30.05.2018 - 26 miliard ročně

29.04.2018 - Na prvním sněmu MZH bylo zvoleno vedení a odsouhlasen dlouhodobý program

29.04.2018 - O MZH informovala MF Dnes v regionálním i celostátním vydání

18.04.2018 - Městem roku 2017 jsou moravské Slavonice

17.04.2018 - 1. sněm Moravského zemského hnutí

17.04.2018 - Moravské zemské hnutí bylo zaregistrováno

10.04.2018 - Moravský separatizmus sídlí v Čechách

08.04.2018 - Zase jedna smutná vzpomínka na Moravu a Slezsko

30.03.2018 - Veselé Velikonoce

29.03.2018 - Moravské zemské hnutí odmítá současný pokus o „vylepšení“ hymny

22.03.2018 - Celoevropská petice za ochranu příslušníků národnostních a jazykových menšin a posílení kulturní a jazykové rozmanitosti Unie

06.03.2018 - K Věcnému záměru zákona o územně správním členění státu

26.02.2018 - Schůzka ohledně komunálních voleb v Brně

25.02.2018 - Na ideové konferenci vznikajícího MZH zazněl také památný projev Boleslava Bárty z roku 1989

25.02.2018 - Prohlášení přípravného výboru Moravského zemského hnutí

05.02.2018 - Ideově-programová konference MZH

21.01.2018 - Jiří Drahoš v Brně připustil budoucí debatu o zemském zřízení

16.01.2018 - Otevřený dopis prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi

08.01.2018 - První pracovní schůzka v novém roce

23.12.2017 - Krásné Vánoce a vše nejlepší v roce 2018

18.12.2017 - Podpořte vznik MZH podpisem

08.12.2017 - Odkládáním zemského zřízení problém nezmizí

27.11.2017 - Morava dostává novou energii do žil

23.11.2017 - Brnocentrizmus ?

22.11.2017 - Spojení Moravy s Vídní stále v nedohlednu, centrální vláda selhává a kraj nemá prostředky ani pravomoce

21.11.2017 - O MZH v Brněnském deníku

18.11.2017 - Prohlášení Přípravného výboru Moravského zemského hnutí

08.11.2017 - Program slavnostního ustavení Přípravného výboru Moravského zemského hnutí

01.11.2017 - Podpisy pod peticí za vznik MZH přibývají. Děkujeme za podporu!

30.10.2017 - Novinkám na moravské politické scéně se věnuje i tisk

31.10.2017 - Společnost pro Moravu a Slezsko vítá vznik Moravského zemského hnutí

27.10.2017 - Pozvánka na zasedání přípravného výboru MZH