Otevřený dopis prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi

Vážený pane profesore,

gratulujeme Vám k úspěchu v prvním kole prezidentské volby a vyjadřujeme Vám podporu do kola druhého. Jste pro nás zárukou bezpečnosti, ukotvení v západním civilizačním prostoru, posílení demokracie, zkulturnění veřejné diskuze, sjednocování naší rozpolcené společnosti – v tomto racionálně nemáte protikandidáta.

Rádi bychom Vás však kromě rozumu podpořili i naším srdcem, aby lidé Vašich kvalit dokázali vítězit již v kolech prvních a neměli jednoznačnou podporu pouze ve státním mocenském centru. Proto Vás žádáme o zahájení debaty o tom, jak co nejlépe nastavit samosprávné celky a vykonávat veřejnou správu v ČR, opřenou o všestrannou odbornou analýzu na toto téma.

Rádi bychom alespoň ve třech bodech uvedli několik důvodů, proč Vás žádáme o zahájení diskuze a zvážení podpory decentralizace nyní přísně centralizované ČR (jen velmi formalistně a neprakticky rozčleněné do 14 slabých krajů), opomíjeného regionalismu a naprosto nedostatečně naplňovaného principu subsidiarity dle vyspělých vzorů v EU:

- v platné Ústavě ČR se již v prvním řádku Preambule hovoří o občanech ČR v Čechách, na Moravě a ve Vašem rodném Slezsku, tyto země však zlovolným rozhodnutím komunistického režimu od 1. 1. 1949 poprvé v dějinách v žádné podobě de iure neexistují; byť Parlament v roce 1990 tento stav deklarativně odsoudil jako bezpráví, nebyl tento zločin totalitního státu nikdy napraven a i s přičiněním Miloše Zemana byly obnoveny kraje podobné těm bolševickým – s malými kompetencemi a nízkými příjmy, rozbíjející náš stát na čtrnáct malých dílků, nerespektující hranice jednotlivých zemí. Pomyslnou korunu tomuto procesu pak nasadil M. Zeman prosazením newspeakovského označení „Czechia“ pro výsledný útvar.

- my naopak usilujeme o sloučení 14 krajů do 4 spolkových zemí Čechy, Morava, Slezsko, metropolitní země Praha (dle rakouského či německého vzoru), o spravedlivější rozpočtové určení daní (dnes obce-kraje-stát cca 9-21-70 %, my navrhujeme rozdělení daní stát-země-obec přibližně na třetiny). Není přece správné, aby se kraje musely až téměř nedemokraticky slučovat do regionů soudržnosti (což vede k ohromným korupčním skandálům) a Asociace krajů (a neustále musely žadonit o státní dotace na výkon vlastní agendy) apod. Toto řešení v kombinaci s investicemi do vědy a vzdělávání mj. napomůže tomu, že všichni obyvatelé ČR budou mít větší šanci profitovat na úspěšném vývoji naší společnosti po roce 1989, aniž by se museli přestěhovat do Prahy, čímž také oslabí hlasy pro populistické a extremistické subjekty, jejichž vliv u nás bohužel sílí.

- sám říkáte, že v moderní době je důležité, jak efektivně vykonávat veřejnou správu – sloučení krajů a vybavení samosprávných spolkových zemí potřebnými financemi a kompetencemi povede i k racionalizaci a zefektivnění státní správy a zprůhlednění celého systému, jenž nakládá nejen s našimi penězi, ale zasahuje i celou naši identitu. Decentralizovaný stát se vzdělaným obyvatelstvem pak obecně lépe odolává totalitě.

Budeme Vám vděčni za reakci, kterou rádi zveřejníme.

S přáním volebního vítězství a pevného zdraví


Ondřej Hýsek
za přípravný výbor Moravského zemského hnutí


Publikováno: 2018-01-16 09:43:12


18.09.2018 - Český nacionalismus vystrkuje růžky

03.08.2018 - MZH jde do voleb ve dvou desítkách měst a obcí

03.08.2018 - SMART MORAVSKÁ METROPOLE JDE DO VOLEB

12.07.2018 - Co bývalo extrémem, je nový mainstream

25.06.2018 - Jak se ze starobylé země Koruny české stal východ jejich území

15.06.2018 - Moravský večer na Priglu

15.06.2018 - Morava je legální

30.05.2018 - 26 miliard ročně

29.04.2018 - Na prvním sněmu MZH bylo zvoleno vedení a odsouhlasen dlouhodobý program

29.04.2018 - O MZH informovala MF Dnes v regionálním i celostátním vydání

18.04.2018 - Městem roku 2017 jsou moravské Slavonice

17.04.2018 - 1. sněm Moravského zemského hnutí

17.04.2018 - Moravské zemské hnutí bylo zaregistrováno

10.04.2018 - Moravský separatizmus sídlí v Čechách

08.04.2018 - Zase jedna smutná vzpomínka na Moravu a Slezsko

30.03.2018 - Veselé Velikonoce

29.03.2018 - Moravské zemské hnutí odmítá současný pokus o „vylepšení“ hymny

22.03.2018 - Celoevropská petice za ochranu příslušníků národnostních a jazykových menšin a posílení kulturní a jazykové rozmanitosti Unie

06.03.2018 - K Věcnému záměru zákona o územně správním členění státu

26.02.2018 - Schůzka ohledně komunálních voleb v Brně

25.02.2018 - Na ideové konferenci vznikajícího MZH zazněl také památný projev Boleslava Bárty z roku 1989

25.02.2018 - Prohlášení přípravného výboru Moravského zemského hnutí

05.02.2018 - Ideově-programová konference MZH

21.01.2018 - Jiří Drahoš v Brně připustil budoucí debatu o zemském zřízení

16.01.2018 - Otevřený dopis prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi

08.01.2018 - První pracovní schůzka v novém roce

23.12.2017 - Krásné Vánoce a vše nejlepší v roce 2018

18.12.2017 - Podpořte vznik MZH podpisem

08.12.2017 - Odkládáním zemského zřízení problém nezmizí

27.11.2017 - Morava dostává novou energii do žil

23.11.2017 - Brnocentrizmus ?

22.11.2017 - Spojení Moravy s Vídní stále v nedohlednu, centrální vláda selhává a kraj nemá prostředky ani pravomoce

21.11.2017 - O MZH v Brněnském deníku

18.11.2017 - Prohlášení Přípravného výboru Moravského zemského hnutí

08.11.2017 - Program slavnostního ustavení Přípravného výboru Moravského zemského hnutí

01.11.2017 - Podpisy pod peticí za vznik MZH přibývají. Děkujeme za podporu!

30.10.2017 - Novinkám na moravské politické scéně se věnuje i tisk

31.10.2017 - Společnost pro Moravu a Slezsko vítá vznik Moravského zemského hnutí

27.10.2017 - Pozvánka na zasedání přípravného výboru MZH