Prohlášení přípravného výboru Moravského zemského hnutí

V den připomínky výročí neblahých událostí 25. února 1948
prohlašuje přípravný výbor Moravského zemského hnutí:

1. Jednou z nejhorších a osudových věcí, které mohou společnost potkat, je ztráta historické paměti. Nesmíme nikdy zapomenout na utrpení, které přinesl komunistický puč – více než čtyři desetiletí nesvobody v policejním státě, zmanipulované politické procesy a justiční vraždy s 248 popravenými lidmi včetně dr. Milady Horákové, přibližně 4500 nevinných lidí, kteří zemřeli ve věznicích, 282 zavražděných při pokusu o útěk z Československa. Do Táborů nucených prací bylo zařazeno 21 440 osob, Pomocnými technickými prapory (PTP) a technickými prapory (TP) prošlo cca 60 000 osob. Celkem 205 486 občanů bylo odsouzeno z politických důvodů, statisíce občanů Československa se raději rozhodlo stát uprchlíky. Statistiky nedokážou vyčíslit rozvrácené rodiny, kdy rodiče lhali vlastním dětem a děti byly vedeny k tomu, aby udávaly vlastní rodiče, nezachytí „drobnější“ fauly režimu v podobě zákazů studia či cestování, nepojmenují všeobecný morální rozvrat vykořeněné společnosti. Je proto neodpovědné a nemorální, že tyto zločiny jsou dnes zlehčovány mj. pozitivními postoji současných nejvyšších ústavních představitelů ČR ke Komunistické straně Čech a Moravy, jejíž podíl na moci je nejvyšší od roku 1989, její vliv roste, a přitom se strana nedistancovala od výše zmíněné kriminální minulosti.

2. Jedním ze zločinů, který Gottwaldův režim v roce 1948 spáchal, byla likvidace České země a Moravskoslezské země. Generální tajemník ÚV KSČ Rudolf Slánský to odůvodnil následovně: „Rozbijeme ty mamutí úřady, jakými byly zemské národní výbory, které nešly kontrolovat. Úřady v krajích a okresech budou nyní víc pod kontrolou lidových zástupců.“ Tento zločin nebyl ke škodě všech občanů ČR a kvalitě demokracie v našem státě i přes výzvy demokratického parlamentu z poč. 90. let dodnes napraven, stále žijeme v extrémně centralizovaném státě, současné krajské zřízení spíše odpovídá tomu gottwaldovskému než samosprávě z 1. republiky či dob dřívějších.

3. Do budoucna navrhujeme regionalizaci unitárního českého státu v podobě nahrazení současných špatně fungujících krajů tradičními zeměmi Čechy, Morava a Slezsko (+ Praha), což také odpovídá znění Preambule platné Ústavy ČR. Dle pravidla subsidiarity bude tento spravedlivý, úsporný a funkční model daleko více odpovídat dobré praxi vyspělého demokratického světa, nikoliv orientálnímu centralistickému modelu autoritářských východních despocií.


Publikováno: 2018-02-25 17:48:50


18.09.2018 - Český nacionalismus vystrkuje růžky

03.08.2018 - MZH jde do voleb ve dvou desítkách měst a obcí

03.08.2018 - SMART MORAVSKÁ METROPOLE JDE DO VOLEB

12.07.2018 - Co bývalo extrémem, je nový mainstream

25.06.2018 - Jak se ze starobylé země Koruny české stal východ jejich území

15.06.2018 - Moravský večer na Priglu

15.06.2018 - Morava je legální

30.05.2018 - 26 miliard ročně

29.04.2018 - Na prvním sněmu MZH bylo zvoleno vedení a odsouhlasen dlouhodobý program

29.04.2018 - O MZH informovala MF Dnes v regionálním i celostátním vydání

18.04.2018 - Městem roku 2017 jsou moravské Slavonice

17.04.2018 - 1. sněm Moravského zemského hnutí

17.04.2018 - Moravské zemské hnutí bylo zaregistrováno

10.04.2018 - Moravský separatizmus sídlí v Čechách

08.04.2018 - Zase jedna smutná vzpomínka na Moravu a Slezsko

30.03.2018 - Veselé Velikonoce

29.03.2018 - Moravské zemské hnutí odmítá současný pokus o „vylepšení“ hymny

22.03.2018 - Celoevropská petice za ochranu příslušníků národnostních a jazykových menšin a posílení kulturní a jazykové rozmanitosti Unie

06.03.2018 - K Věcnému záměru zákona o územně správním členění státu

26.02.2018 - Schůzka ohledně komunálních voleb v Brně

25.02.2018 - Na ideové konferenci vznikajícího MZH zazněl také památný projev Boleslava Bárty z roku 1989

25.02.2018 - Prohlášení přípravného výboru Moravského zemského hnutí

05.02.2018 - Ideově-programová konference MZH

21.01.2018 - Jiří Drahoš v Brně připustil budoucí debatu o zemském zřízení

16.01.2018 - Otevřený dopis prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi

08.01.2018 - První pracovní schůzka v novém roce

23.12.2017 - Krásné Vánoce a vše nejlepší v roce 2018

18.12.2017 - Podpořte vznik MZH podpisem

08.12.2017 - Odkládáním zemského zřízení problém nezmizí

27.11.2017 - Morava dostává novou energii do žil

23.11.2017 - Brnocentrizmus ?

22.11.2017 - Spojení Moravy s Vídní stále v nedohlednu, centrální vláda selhává a kraj nemá prostředky ani pravomoce

21.11.2017 - O MZH v Brněnském deníku

18.11.2017 - Prohlášení Přípravného výboru Moravského zemského hnutí

08.11.2017 - Program slavnostního ustavení Přípravného výboru Moravského zemského hnutí

01.11.2017 - Podpisy pod peticí za vznik MZH přibývají. Děkujeme za podporu!

30.10.2017 - Novinkám na moravské politické scéně se věnuje i tisk

31.10.2017 - Společnost pro Moravu a Slezsko vítá vznik Moravského zemského hnutí

27.10.2017 - Pozvánka na zasedání přípravného výboru MZH