K Věcnému záměru zákona o územně správním členění státu

V lednu 2018 se k rukám odborné veřejnosti dostal materiál Ministerstva vnitra ČR nazvaný Věcný záměr zákona o územně správním členění státu. Předkladatel v něm věcně konstatuje, že v územně správním členění našeho státu je nepřehledný stav, způsobený existencí „zbytkových“ okresů a krajů z roku 1960, které se překrývají s novými správními obvody, vzniklými po reformě v letech 1997 - 2003. Je třeba tento nežádoucí stav právními předpisy odstranit a správní obvody sjednotit.

Cílem zamýšlené právní úpravy je, cituji: „uvedení územního členění státu do souladu s tzv. členěním samosprávným, tj. se samosprávnou působností, ale i státně správní působností obcí a krajů. Dále by pak už nemělo docházet ke kolizi územní samosprávné a územní státně správní kompetenci„ (konec citátu).

O jakou kolizi by mělo jít, materiál neuvádí. Je však jisté, že předpokládá ponechání spojeného modelu veřejné správy a prostorové symetrie výkonu státní správy a územní samosprávy. Na okresní úrovni do budoucna nepočítá s ustanovením žádného všeobecného správního orgánu (jako byly dříve okresní úřady), ale počítá se s okresním vymezením v podobě územních jednotek, vycházející ze současných správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Materiál tedy počítá s pravým opakem toho, co bychom na Moravě potřebovali. Tedy víceméně samostatné územní systémy státní správy a samosprávy, vylučující zmatečné mísení prostorových požadavků na výkon státní správy a na realizaci územní samosprávy. Tento „prostorový“ zmatek totiž vede k tomu, že vyšší samosprávné celky jsou koncipovány na základě prostorových požadavků pro výkon státní správy. Touto metodou jde zdánlivě vědecky zdůvodnit sestup vyšší územní samosprávy na krajskou úroveň namísto tradiční úrovně zemské.

Materiál tedy hovoří o mezoregionální (krajské) úrovni samosprávy, aniž by se zabýval, proč není územní samospráva poskytnuta našim makroregionům (zemím). Nijak se nezabývá ani tím - když už vykazuje povědomí o existenci regionální struktury našeho státu - proč je mezi mezoregiony zahrnut také neexistující mezoregion Jihlavy, vytvářející Kraj Vysočina.

Materiál dále uvádí, že chybějící regionální stupeň územní samosprávy vedl v roce 1997 k vytvoření VÚSC a že primárním důvodem zřízení krajů bylo vytvoření VÚSC. K tomu si dovoluji poznámku pamětníka, že po listopadu 1989 územní samospráva – kromě „křiklounů“ z Moravy - nikomu nechyběla. Samo slovo samospráva bylo tehdy v Praze považováno za neslušné a myslím, že je tomu tak doposud. Po utlumení moravských samosprávných iniciativ v devadesátých letech minulého století hledány způsoby, jak se i do budoucna vyhnout nebezpečí zemské samosprávy, tedy samosprávy, která by mohla být skutečnou protiváhou státního centralizmu. Přišlo se na to, že by se mohla vymyslet územní samospráva bez respektu k zemským hranicím a obnovu zemí tak administrativně ztížit. Bylo by tedy možno říci, že primárním důvodem zřízení krajů bylo spíše zamezit zřízení zemí.

Našim ústředním orgánům zjevně nevadí, že naše vyšší územní samospráva je bezzubá a centralizmus v České republice tiše sílí. Lze tak usoudit z toho, že předkladatel zmiňovaného materiálu se aspekty vlivu územně správního členění státu a prostorového pojetí vyšší územní samosprávy na fungování našeho státu jako celku nijak nezabývá.

Jaroslav Kupka


Publikováno: 2018-03-06 10:39:41


18.09.2018 - Český nacionalismus vystrkuje růžky

03.08.2018 - MZH jde do voleb ve dvou desítkách měst a obcí

03.08.2018 - SMART MORAVSKÁ METROPOLE JDE DO VOLEB

12.07.2018 - Co bývalo extrémem, je nový mainstream

25.06.2018 - Jak se ze starobylé země Koruny české stal východ jejich území

15.06.2018 - Moravský večer na Priglu

15.06.2018 - Morava je legální

30.05.2018 - 26 miliard ročně

29.04.2018 - Na prvním sněmu MZH bylo zvoleno vedení a odsouhlasen dlouhodobý program

29.04.2018 - O MZH informovala MF Dnes v regionálním i celostátním vydání

18.04.2018 - Městem roku 2017 jsou moravské Slavonice

17.04.2018 - 1. sněm Moravského zemského hnutí

17.04.2018 - Moravské zemské hnutí bylo zaregistrováno

10.04.2018 - Moravský separatizmus sídlí v Čechách

08.04.2018 - Zase jedna smutná vzpomínka na Moravu a Slezsko

30.03.2018 - Veselé Velikonoce

29.03.2018 - Moravské zemské hnutí odmítá současný pokus o „vylepšení“ hymny

22.03.2018 - Celoevropská petice za ochranu příslušníků národnostních a jazykových menšin a posílení kulturní a jazykové rozmanitosti Unie

06.03.2018 - K Věcnému záměru zákona o územně správním členění státu

26.02.2018 - Schůzka ohledně komunálních voleb v Brně

25.02.2018 - Na ideové konferenci vznikajícího MZH zazněl také památný projev Boleslava Bárty z roku 1989

25.02.2018 - Prohlášení přípravného výboru Moravského zemského hnutí

05.02.2018 - Ideově-programová konference MZH

21.01.2018 - Jiří Drahoš v Brně připustil budoucí debatu o zemském zřízení

16.01.2018 - Otevřený dopis prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi

08.01.2018 - První pracovní schůzka v novém roce

23.12.2017 - Krásné Vánoce a vše nejlepší v roce 2018

18.12.2017 - Podpořte vznik MZH podpisem

08.12.2017 - Odkládáním zemského zřízení problém nezmizí

27.11.2017 - Morava dostává novou energii do žil

23.11.2017 - Brnocentrizmus ?

22.11.2017 - Spojení Moravy s Vídní stále v nedohlednu, centrální vláda selhává a kraj nemá prostředky ani pravomoce

21.11.2017 - O MZH v Brněnském deníku

18.11.2017 - Prohlášení Přípravného výboru Moravského zemského hnutí

08.11.2017 - Program slavnostního ustavení Přípravného výboru Moravského zemského hnutí

01.11.2017 - Podpisy pod peticí za vznik MZH přibývají. Děkujeme za podporu!

30.10.2017 - Novinkám na moravské politické scéně se věnuje i tisk

31.10.2017 - Společnost pro Moravu a Slezsko vítá vznik Moravského zemského hnutí

27.10.2017 - Pozvánka na zasedání přípravného výboru MZH