Zase jedna smutná vzpomínka na Moravu a Slezsko


Právě před 65 lety, snad symbolicky na apríla 1953, nabyla účinnosti vyhláška totalitního ministra vnitra, dříve soustružníka z kladenské huti Poldi, Václava Noska, jednoho z významných „architektů-soustružníků“ likvidace zemského uspořádání státu.

Vyhláškou ministerstva vnitra č. 107/1953 Ú.l., o skončení likvidace zůstatkových podstat zemí České a Moravskoslezské, přešly k 1. 4. 1953 veškeré zbývající hotovosti, vklady u peněžních ústavů a peněžní pohledávky do správy ministerstva financí se sídlem v Praze. Ostatní práva a závazky přešly do správy pražských ústředních úřadů kromě práv a závazků třetích osob, které „pochopitelně“ (hlavně ty závazky) zůstaly nedotčeny. Tedy na vysvětlenou – pokud ještě i po tomto smutném aprílu 1953 chtěl nebo musel už neexistujícím zemím Moravské a Slezské někdo něco vrátit, přešlo to plynule do nenasytného chřtánu československého státu.

Ani dnes, po celých šedesáti pěti letech, přes později probíhající bouře a Nové vlny pražských jar, 17. listopadů a bratislavských 17. červenců se některým z nás pořád nechce věřit, že tenkrát, na 1. apríla 1953, nešlo „opravdu ale opravdu“ o APRÍL.

V příloze je k nahlédnutí ona ponurá vyhláška č. 107. Úřední list Československé republiky vyšel s malým předstihem už 26. 3. 1953 s velmi symbolickým obsahem – na jedné úřední listině vyřešili totalitní mocní dokončení likvidace Moravy, Slezska, a „sesterskou“ vyhláškou č. 108 také ochranu stád ovcí před některými nemocemi. Ta ochrana ovcí spočívala tenkrát v povinnosti upravit jim preventivně paznehty, včas provést odběr vzorků trusu pro veterináře a léčit okamžitě každé nakažlivé kulhání – snad aby ty ovce šly dál ke světlým zítřkům tak nějak spořádaným krokem.

Stáda ovcí, Moravany a Slezany… Ministerstva zemědělství a vnitra vše vyřešila tak říkajíc „jedním vrzem“.

Jak dlouho budeme muset na Moravě a ve Slezsku bloudit jako ta nakažená stáda ovcí, nechat si stříhat paznehty, srovnávat krok a dokonce kontrolovat trus od pasáků, jejich i našich, vyhlížejících však na nás zásadně jen z pastoušek, umístěných v sousední spřízněné zemi…

Jiří Kolářský

Odkaz: http://moravskehnuti.cz/docs/v ...


Publikováno: 2018-04-08 22:27:51


19.10.2018 - Zveme vás na II. sněm MZH

08.10.2018 - Jsou za námi první volby

04.10.2018 - MZH jde do prvních voleb. Kde nás můžete volit?

26.09.2018 - Hello tomorrow Moravia, ogaři! Štatl je náš hauptštat!

18.09.2018 - Český nacionalismus vystrkuje růžky

03.08.2018 - MZH jde do voleb ve dvou desítkách měst a obcí

03.08.2018 - SMART MORAVSKÁ METROPOLE JDE DO VOLEB

12.07.2018 - Co bývalo extrémem, je nový mainstream

25.06.2018 - Jak se ze starobylé země Koruny české stal východ jejich území

15.06.2018 - Moravský večer na Priglu

15.06.2018 - Morava je legální

30.05.2018 - 26 miliard ročně

29.04.2018 - Na prvním sněmu MZH bylo zvoleno vedení a odsouhlasen dlouhodobý program

29.04.2018 - O MZH informovala MF Dnes v regionálním i celostátním vydání

18.04.2018 - Městem roku 2017 jsou moravské Slavonice

17.04.2018 - 1. sněm Moravského zemského hnutí

17.04.2018 - Moravské zemské hnutí bylo zaregistrováno

10.04.2018 - Moravský separatizmus sídlí v Čechách

08.04.2018 - Zase jedna smutná vzpomínka na Moravu a Slezsko

30.03.2018 - Veselé Velikonoce

29.03.2018 - Moravské zemské hnutí odmítá současný pokus o „vylepšení“ hymny

22.03.2018 - Celoevropská petice za ochranu příslušníků národnostních a jazykových menšin a posílení kulturní a jazykové rozmanitosti Unie

06.03.2018 - K Věcnému záměru zákona o územně správním členění státu

26.02.2018 - Schůzka ohledně komunálních voleb v Brně

25.02.2018 - Na ideové konferenci vznikajícího MZH zazněl také památný projev Boleslava Bárty z roku 1989

25.02.2018 - Prohlášení přípravného výboru Moravského zemského hnutí

05.02.2018 - Ideově-programová konference MZH

21.01.2018 - Jiří Drahoš v Brně připustil budoucí debatu o zemském zřízení

16.01.2018 - Otevřený dopis prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi

08.01.2018 - První pracovní schůzka v novém roce

23.12.2017 - Krásné Vánoce a vše nejlepší v roce 2018

18.12.2017 - Podpořte vznik MZH podpisem

08.12.2017 - Odkládáním zemského zřízení problém nezmizí

27.11.2017 - Morava dostává novou energii do žil

23.11.2017 - Brnocentrizmus ?

22.11.2017 - Spojení Moravy s Vídní stále v nedohlednu, centrální vláda selhává a kraj nemá prostředky ani pravomoce

21.11.2017 - O MZH v Brněnském deníku

18.11.2017 - Prohlášení Přípravného výboru Moravského zemského hnutí

08.11.2017 - Program slavnostního ustavení Přípravného výboru Moravského zemského hnutí

01.11.2017 - Podpisy pod peticí za vznik MZH přibývají. Děkujeme za podporu!

30.10.2017 - Novinkám na moravské politické scéně se věnuje i tisk

31.10.2017 - Společnost pro Moravu a Slezsko vítá vznik Moravského zemského hnutí

27.10.2017 - Pozvánka na zasedání přípravného výboru MZH