Finanční příspěvek


Moravské zemské hnutí ctí pravidla transparentního hospodaření.
Pro veškeré dary hnutí je zřízen speciální transparentní účet u FIO banky. Číslo účtu: 2501447096 / 2010.

Podpořte naše úsilí o obnovení moravské samosprávy zasláním příspěvku na tento účet.

Dar politickým stranám a hnutím je daňově uznatelný náklad, v případě potřeby vám tak rádi zašleme potvrzení o daru.

Děkujeme.