Volby do zastupitelstva obce / městské části: Brno-sever

Moravské zemské hnutí - volte číslo 10


Brno sever - dobré místo k životu

Naši kandidáti

1. Mgr. Kamil Albrecht - lektor vzdělávání dospělých - více

2. Ing. Marek Ševčík - inženýr technologie dřeva - výroba nábytku - více

3. Michaela Krábková administrativní pracovník

4. doc. PhDr. Bohuslav Klíma CSc. archeolog, historik, vysokoškolský učitel

5. doc. PhDr. Jiří Pernes Dr. historik

6. Petr Konečný student historie a politologie

7. Ing. arch. Rostislav Čuhel pedagog

8. Jitka Kozelková chemik

9. Ing. Jitka Albrechtová produkční

10. Bohdana Krupicová pracovnice v sociálních službách

11. Nikola Ševčíková zdravotní sestra

12. Jarmila Konečná důchodce

13. Mia Hanusková mateřská dovolená

14. Eleonóra Doleželová knihovnice

Volební program


Správa městské části
- Posílení pravomocí samosprávy městských částí včetně zvýšení finančních prostředků na jejich rozvoj
- Přesun radnice MČ Brno -sever do reprezentativnějších prostor blíže centru městské části včetně lepší dostupnosti úřadu a možnosti parkování v jeho okolí
- Spravedlivější podíl realizovaných projektů v jednotlivých čtvrtích Brna - Sever se zřetelem také na Husovice, Černá pole a severní část Zábrdovic.
- Digitalizace úřadu a možnost vyřizovat žádostí online (využitím Brno ID)
- Všechna jednání MČ veřejná a živě vysílaná na internetu
- Lepší dopravní propojení čtvrti - prodloužení "šaliny" na Majdalenky a propojení linky 5 a 9, zajištění přímého spojení Lesné a jižní části Husovic

Bydlení
- Aktivnější údržba městského bytového fondu.
- Udržení současné výše nájmů v městských bytech
- Nabídka prodeje městských bytů obyvatelům, kteří o ně projeví zájem, získané prostředky vložit do rozšiřování a modernizace bytového fondu

Sport a volný čas
- Podpoříme aktivity v místních sportovních jednotách a sdruženích
- Podpora zdravého životního stylu

Čistota v ulicích
- Častější a důkladnější úklid v místech, kde je opakovaně nepořádek
- Dostatek odpadkových košů a košů na psí exkrementy včetně osvěty pro nezodpovědné pejskaře

Program pro Husovice:
- Obnovíme význam náměstí Republiky jakožto nového přirozeného centra Husovic. Podpoříme zde pořádání kulturně-společenských akcí a farmářských trhů.
- Vybudování nových veřejných sportovišť a dětských hřišť a zajištění navazující služby, aby prostory pro děti byly pravidelně udržovány.
- Zajištění, aby stavba velkého městského okruhu v oblasti Tomkova náměstí byla pro čtvrť přínosem, aby došlo k opětovnému propojení severní a jižní části Husovic a vzniklé prostory pod a v okolí nové autostrády byly vhodně využity ve prospěch Husovic a jejich obyvatel. Zároveň aby samotná realizace stavby zbytečně neobtěžovala obyvatele čtvrti.
- Oživení Dukelské třídy jakožto historicky centrální hlavní ulice v Husovicích
- Lepší využití Husovického kopce a oprava parku při ulici Valchařská
- Posílení povědomí občanů Husovic a ostatních Brňanů o bohaté historii Husovic a jejich tradicích
- Zbavíme Husovice pověsti jedné z nejzanedbanějších částí Brna, problémové čtvrti a sociálně vyloučené lokality. Mimo výše uvedené, se zasadíme o častější a pečlivější úklid veřejných prostranství a podpoříme zvelebovací investice

Program pro Černá pole
- Okamžitá rekonstrukce vozovek v ulici Merhautova a Lesnická, které jsou v ostudném a katastrofálním stavu
- Zrevidování možností podélného parkování v ulicích, které nabízejí potenciál na až 20% nových parkovacích míst. (doplnění příslušného vodorovného značení ve sporných místech jako prevence pro svévolné pokutování občanů městskou policí na místech běžně využívaných k parkování)
- Více hřišť a prostorů pro děti školního věku např. lepší dostupností školních hřišť a i krátkodobé úpravy dočasně nevyužívaných ploch.

Program pro Lesnou:
- Prodloužení šaliny na Majdalenky, propojení linky 5 a 9
- Vybudování místa nahrazujícího centrální náměstí pro pořádání akcí, setkávání lidí atd.
Komunikace
- Vybudování komunikace pro cyklisty a pěší z Lesné do Soběšic a Útěchova

Další informace


https://www.facebook.com/mzhbrnosever/