26 miliard ročně


Přátelé, v minulosti jsme přinesli řadu čísel, která hovořila ve prospěch obnovy samosprávy naší země. Dnes si dovolíme přidat další dřevo do ohně. Raději se posaďte, ať to s Vámi nesekne.

Na úvod je třeba říci, že velké díky patří Českému statistickému úřadu, který, ač nechtěně, shromažďuje všechny možné křivdy páchané na moravské zemi.

Česká republika, ač se jedná o stát nadmíru a nezdravě centralizovaný, má své rádoby samosprávy, které mají své příjmy. Jedná se o obce a kraje (a dobrovolné svazky obcí, což je ovšem specifikum). Celkem mají tyto samosprávy příjmy ve výši 450 miliard korun. Prosím, hlavně si nemyslete, že s těmito penězi mohou samosprávy hospodařit dle svého uvážení. Ve velké míře se jedná o dotace, které samosprávami jen putují na místa, kam patří (např. platy učitelů). Takže, ač se Vám tato částka může zdáti třeba i vysoká, opak je pravdou. Nechceme se nyní zaobírat tím, že si stát uzurpuje až příliš velké množství pravomocí i veřejných financí a na oko si hraje decentralizaci. To už bylo zmíněno mnohokrát. Oč se tedy vlastně jedná? Podíváme-li se na všechny české samosprávy, zjistíme, že jejich příjem se pohybuje ve výši 295 miliard korun. Na Moravu a Slezsko pak logicky zbývá 155 miliard korun. Jedná se o poměr 1,9 ku 1. Možná jste už na to přišli. V Čechách totiž nežije 1,9 krát tolik obyvatel jako na Moravě a ve Slezsku. Pokud bychom chtěli být spravedliví a vynásobili příjem na Moravě a ve Slezsku poměrem podle počtu obyvatel (tj. 1,736 ku 1), tak dostáváme sumu 269 miliard, což vytváří rozdíl 26 miliard Kč ročně oproti současným příjmům samospráv Čech. Zapamatujte si toto číslo, protože právě o tolik přichází obyvatelé Moravy a Slezska každý rok. Přesně o tolik mají Češi více na příjmech samospráv.

A ještě pár čísel: Přepočteno na jednoho obyvatele je v současnosti příjem na jednoho Čecha zhruba 44 000 Kč, kdežto na jednoho obyvatele Moravy a Slezska je to 40 000 Kč. Jedná se tedy o rozdíl 4000 Kč na 1 obyvatele.
Uvědomte si, prosím, že toto je jen jedno z mnoha čísel. Jsme znevýhodňováni v mnoha dalších oblastech a suma, o kterou Moravané přicházejí se pohybuje někde daleko jinde.

Voláme po samosprávě, po fiskální decentralizaci, nechceme nic víc než nápravu křivd vůči Moravě, nic víc než spravedlnost vůči této zemi. Na oplátku mnohdy slyšíme, že jsme separatisti, že chceme rozbít Českou republiku, že jsme další Katalánci (ti již mají silnou autonomii) a tak podobně. Ale povězte nám, kdo je to ten separatista? Je to ten, který se chce dělit rovným dílem, nebo ten, který si dopřává více na úkor druhého? 

Radomír Šuhej

Roční příjem krajů a obcí ze státního rozpočtu přepočten na jednoho obyvatele (data za rok 2017).

Odkaz: https://www.czso.cz/csu/czso/6 ...


Publikováno: 2018-05-30 23:30:19


Český nacionalismus vystrkuje růžky

18.09.2018

Právník a profesor Aleš Gerloch kandiduje do Senátu, kde by rád prosadil změny v naší Ústavě. Rád by do ní včlenil......

( číst článek )

MZH jde do voleb ve dvou desítkách měst a obcí

03.08.2018

Moravské zemské hnutí, které bylo zaregistrováno letos na jaře, se poprvé zúčastní komunálních a senátních voleb. V......

( číst článek )

SMART MORAVSKÁ METROPOLE JDE DO VOLEB

03.08.2018

Brno má slušně našlápnuto a nemělo by usnout na vavřínech, proto jsme se rozhodli kandidovat do podzimních komunálních......

( číst článek )

18.09.2018 - Český nacionalismus vystrkuje růžky

03.08.2018 - MZH jde do voleb ve dvou desítkách měst a obcí

03.08.2018 - SMART MORAVSKÁ METROPOLE JDE DO VOLEB

12.07.2018 - Co bývalo extrémem, je nový mainstream

25.06.2018 - Jak se ze starobylé země Koruny české stal východ jejich území

15.06.2018 - Moravský večer na Priglu

15.06.2018 - Morava je legální

30.05.2018 - 26 miliard ročně

29.04.2018 - Na prvním sněmu MZH bylo zvoleno vedení a odsouhlasen dlouhodobý program

29.04.2018 - O MZH informovala MF Dnes v regionálním i celostátním vydání

18.04.2018 - Městem roku 2017 jsou moravské Slavonice

17.04.2018 - 1. sněm Moravského zemského hnutí

17.04.2018 - Moravské zemské hnutí bylo zaregistrováno

10.04.2018 - Moravský separatizmus sídlí v Čechách

08.04.2018 - Zase jedna smutná vzpomínka na Moravu a Slezsko

30.03.2018 - Veselé Velikonoce

29.03.2018 - Moravské zemské hnutí odmítá současný pokus o „vylepšení“ hymny

22.03.2018 - Celoevropská petice za ochranu příslušníků národnostních a jazykových menšin a posílení kulturní a jazykové rozmanitosti Unie

06.03.2018 - K Věcnému záměru zákona o územně správním členění státu

26.02.2018 - Schůzka ohledně komunálních voleb v Brně