O nás

Ani 28 let od sametové revoluce nebyly naplněny sliby o nápravě zvůle komunistického režimu, který poprvé v našich dějinách zrušil zbytky moravské zemské samosprávy v podobě likvidace Moravskoslezské země. 

Na základě Preambule platné Ústavy ČR, která hovoří o „občanech ČR v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“, budeme demokratickou cestou v rámci ČR a EU usilovat o sloučení čtrnácti krajů do zemí Čechy, Morava, Slezsko a metropolitní země Praha a jejich vybavení samosprávnými kompetencemi dle vyspělých vzorů spolkových zemí sousedních států ČR. Silnou územní samosprávu a moderní pojetí silných tradičních regionů, které přirozeně konkurují tendencím sílícího centralismu, považujeme za jeden ze základních kamenů a podpěrných sloupů demokratického zřízení. 

Návrat k této hodnotě považujeme za důležitou součást snahy o obrodu a posílení demokracie v České republice, při vymezení se vůči tlakům nedemokratických sil.

Naše osobnosti

Ondřej Hýsek
předseda
Pavel Trčala
místopředseda
Bohuslav Klíma
člen rady MZH
Jiří Pelka
člen rady MZH
Kamil Albrecht
člen rady MZH
Vladan Ševčík
člen rady MZH
Jiří Kolářský
člen rady MZH

Volené orgány MZH

Předseda: Ondřej Hýsek 

Místopředseda: Pavel Trčala 

Členové Rady MZH: Kamil Albrecht, Bohuslav Klíma, Jiří Kolářský, Jiří Pelka a Vladan Ševčík

Revizní a rozhodčí komise: Jiří Albrecht, Jiří Kacetl a Buhumil Šuhaj


Moravské zemské hnutí je členem Evropské svobodné aliance (EFA), starany Evropského parlamentu.