O nás

Ani 28 let od sametové revoluce nebyly naplněny sliby o nápravě zvůle komunistického režimu, který poprvé v našich dějinách zrušil zbytky moravské zemské samosprávy v podobě likvidace Moravskoslezské země. 

Na základě Preambule platné Ústavy ČR, která hovoří o „občanech ČR v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“, budeme demokratickou cestou v rámci ČR a EU usilovat o sloučení čtrnácti krajů do zemí Čechy, Morava, Slezsko a metropolitní země Praha a jejich vybavení samosprávnými kompetencemi dle vyspělých vzorů spolkových zemí sousedních států ČR. Silnou územní samosprávu a moderní pojetí silných tradičních regionů, které přirozeně konkurují tendencím sílícího centralismu, považujeme za jeden ze základních kamenů a podpěrných sloupů demokratického zřízení. 

Návrat k této hodnotě považujeme za důležitou součást snahy o obrodu a posílení demokracie v České republice, při vymezení se vůči tlakům nedemokratických sil.

Volené orgány MZH

Ondřej Hýsek
předseda
Vladan Ševčík
místopředseda
Bohuslav Klíma
člen rady MZH
Jaroslav Kupka
člen rady MZH
Lada Bastlová
členka rady MZH
Pavel Trčala
člen rady MZH
Jiří Kolářský
člen rady MZH

Revizní a rozhodčí komise:

Jiří Albrecht Jiří Kacetl Buhumil Šuhaj

Moravské zemské hnutí je členem Evropské svobodné aliance (EFA), strany Evropského parlamentu.