Zobrazuji 4 výsledků

Problém Morava: národní versus zemský přístup

Problém Morava. Je to problém? Co je to Morava? Nějaký problém to je, jinak bychom se zde nesetkali. Lze jej charakterizovat jako vnitrostátní zájmový střet mezi pražským centrem a moravskou periferií, zvláštní tím, že Morava dnes jako politický subjekt neexistuje. Jde o střet živený faktem nepřiměřené preference centra a nespravedlivého potlačení periferie. Existuje objektivně, protože jej lze doložit rozdíly v životní úrovni, ve výdělku, v míře nezaměstnanosti atd. Neodehrává se tedy jen v hlavách lidí, ani nejde o …

Moravské zemské hnutí bylo přijato do strany Evropského parlamentu

Moravské zemské hnutí (MZH) bylo na Valném shromáždění Evropské svobodné aliance (European Free Alliance, EFA), které se konalo 7. – 9. 3. 2019 v Bruselu, přijato za člena této evropské politické strany. MZH se tak stalo jediným zástupcem ČR v EFA, která je součástí frakce EFA-Greens v Evropském parlamentu. „Je to pro Moravu obrovská pocta a naděje, že i hlas naší země bude v Evropě opět slyšet“, říká Ondřej Hýsek, předseda Moravského zemského hnutí, který vedl moravskou delegaci na Valném shromáždění …

Zastupujte MZH ve volební komisi

Moravské zemské hnutí nabízí svým příznivcům možnost členství v okrskových volebních komisích pro volby do Evropského parlamentu kdekoliv na území České republiky. Pokud se rozhodnete zastupovat MZH ve volební komisi, máte dle zákona nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise také přísluší zvláštní odměna ve výši 1 800 Kč resp. 2 100 Kč pro místopředsedu a 2 200 Kč pro …