Nezapomínejme na rodinu

Dnes je dle Organizace spojených národů Mezinárodní den rodiny. V České republice je tento den zařazen vedle státních svátků a ostatních svátků jako takzvaný významný den. Dovolte mi, abych se krátce k tomuto paradoxnímu jednání vyjádřil. Předně, rodina by měla být oslavována každý den v roce. Podobně jako láska, kterou bychom neměli slavit pouze na Valentýna, či prvního Máje.  Česká republika sice tento den oslavuje, ale pro rodinu fakticky nic nedělá. 

Dle mého názoru hraje rodina mnohem důležitější roli než jí současná společnost přisuzuje. Polovina dnešní společnosti v České republice si to však nemyslí a máme nyní nejvyšší rozvodovost v EU, pomineme-li severské státy. Ve Skandinávii, či v Pobaltí jistě můžeme čerpat inspiraci v jiných oblastech života. Je však tristní, že se opičíme právě od těchto zemí, které se prokazatelně odklonily od tradičních hodnot.

Současné zákony České republiky sice podporují porodnost, avšak nijak nepodporují manželství.  JUDr. Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů a bývalá ministryně spravedlnosti, velmi dobře poznamenává, že řada výzkumů jasně prokázala pozitiva manželství.  Lidé se v manželství dožívají vyššího věku, jsou zdravější, spokojenější, méně zneužívají alkohol a omamné látky, méně trpí depresemi a méně často se pokoušejí o sebevraždu.  Rozvést manželství není jednoduché a přesto se prakticky polovina manželských párů rozvádí.  Ještě horší situace je u nesezdaných partnerských párů.  Pravděpodobnost rozpadu nesezdaného vztahu se dle statistiky zvyšuje na sedmdesát procent!

Přitom by bylo možné manželství podpořit například bezúročnými novomanželskými půjčkami, jednodušším přístupem k obecnímu bydlení, či daňovým zvýhodněním.  Nic takového se však neděje.  A porodnost stejně nestoupá.  Přírůstek obyvatelstva máme jen díky imigraci.  Moravské zemské hnutí bere rodinu jako základní kámen společnosti a bude se vždy snažit rodinu podpořit.  Rodina je projekt a žádný projekt není životaschopný bez práce.  Stát by měl podpořit všechny rodiče, kteří jsou na budování a zachování rodiny ochotni pracovat.  Vyrůstání v nekompletní rodině má dalekosáhlé negativní následky v dospělosti.

Vždy budu bojovat za usmíření rodičů a také za usmíření moravských hnutí. Proto jsem velmi rád, že v rámci Jižní Moravy dochází ke komunikaci a spolupráci přeneseně řečeno moravských rodičů. Naše společnost není připravena na protesty či revoluce, a tak jedinými hybateli, kteří se mohou starat o Moravskou otázku jsou moravské politické subjekty. Velmi si vážím toho, že představitelé Moravského zemského hnutí a politické strany Moravané jsou, jako dobří rodiče, s to sednout si k jednomu stolu a konstruktivně se bavit. Každý z rodičů je v něčem jiný, ale mají jednu společnou vizi a tou je prosperita Moravy a zachování jejích tradičních hodnot. Rádi bychom dnes byli příkladem všem rodičům na Moravě.

Pavel Trčala

Předseda MZH

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *