Žijeme na Moravě. Pracujeme tady, studujeme, vychováváme děti. A chceme žít slušný život.

Záleží nám na našich rodinách, naší obci i celé zemi. Není nám jedno, v jakém stavu se nachází moravská krajina, jak vypadají naše silnice, v jaké kondici jsou naše zdravotnické služby. Není nám jedno ani to, že se Morava vylidňuje, zatímco Praha a blízké okolí roste. Že jsou u nás zapomenuté periferie, místa na okraji, kde lidé za dekády nepoznali, co je to prosperita.

Jsme svéprávní občané. Nepotřebujeme, aby nám z dalekého státního hlavního města určovali, na co půjdou peníze z našich kapes. My sami přece víme, jaké jsou potřeby nás, naší obce, našeho regionu i naší země. Protože tady žijeme. O svých záležitostech si umíme a chceme rozhodovat sami.

Na Moravě žije spousta šikovných a pracovitých lidí. Máme krásnou krajinu, nádherné lidové tradice i to naše světově proslulé moravské víno. Chytré hlavy přicházejí se skvělými nápady, v dobrých časech se daří řadě malých i větších projektů.

Jenže na té vyšší úrovni to nefunguje. Rozvoj naší země i v době prudkého hospodářského rozvoje chronicky brzdily chybějící dopravní stavby, špatné hospodaření s půdou, dusivá byrokracie a zbytečný centralismus. Vadí nám to a chceme změnu.

Naše hnutí jsme založili, protože to vidíme stejně jako vy. Záleží nám na místě, kde žijeme – na Moravě. Milujeme svou zemi a chceme pro ni něco udělat. Chceme, aby se na Moravě žilo dobře. Víme, že i malé změny mohou pomoci, zároveň ale chápeme, že ta skutečná změna musí být systémová a že je tím správným lékem na současnou společenskou a ekonomickou situaci.

Proto jsme na základě odborné analýzy připravili návrh na reformu správního systému státu. Tak velkou změnu sice neprosadíme přes noc, ale pokud na tom spolu budeme poctivě pracovat, postupně se nám to podaří. Společně to zvládneme.

Volené orgány MZH

Pavel Trčala

předseda MZH

pavel.trcala (@) moravskehnuti.cz


Vladan Ševčík

místopředseda MZH

Jiří Kolářský

člen rady MZH

Bohumil Šuhaj

člen rady MZH

Vladimíra Melounová

členka rady MZH


Revizní a rozhodčí komise:

Ondřej Hýsek

Jiří Kacetl

Marek Sklenář


Moravské zemské hnutí je členem Evropské svobodné aliance (EFA), strany Evropského parlamentu.