O nás

Ani 28 let od sametové revoluce nebyly naplněny sliby o nápravě zvůle komunistického režimu, který poprvé v našich dějinách zrušil zbytky moravské zemské samosprávy v podobě likvidace Moravskoslezské země. 

Na základě Preambule platné Ústavy ČR, která hovoří o „občanech ČR v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“, budeme demokratickou cestou v rámci ČR a EU usilovat o sloučení čtrnácti krajů do zemí Čechy, Morava, Slezsko a metropolitní země Praha a jejich vybavení samosprávnými kompetencemi dle vyspělých vzorů spolkových zemí sousedních států ČR. Silnou územní samosprávu a moderní pojetí silných tradičních regionů, které přirozeně konkurují tendencím sílícího centralismu, považujeme za jeden ze základních kamenů a podpěrných sloupů demokratického zřízení. 

Návrat k této hodnotě považujeme za důležitou součást snahy o obrodu a posílení demokracie v České republice, při vymezení se vůči tlakům nedemokratických sil.

Volené orgány MZH

Ondřej Hýsek předseda MZH

Ondřej Hýsek

předseda MZH

Pavel Trčala

místopředseda MZH


Petr Chňoupek

člen rady MZH

Jiří Kacetl

člen rady MZH

Jiří Kolářský

člen rady MZH

Vladan Ševčík

člen rady MZH

Bohumil Šuhaj

člen rady MZH


Revizní a rozhodčí komise:

Jiří Albrecht

Zdeněk Albrecht

Tomáš Hertz


Moravské zemské hnutí je členem Evropské svobodné aliance (EFA), strany Evropského parlamentu.