MZH pořádá v Brně mezinárodní konferenci o roli regionů v Evropě CZ/EN

V pátek 16. září 2022 přijedou do Brna zástupci evropských regionů, aby se zúčastnili mezinárodní konference o roli regionů v Evropské unii. Na konferenci v Hotelu Continental vystoupí i zástupci veřejné správy z České republiky. Akci organizuje Moravské zemské hnutí jako člen Evropské svobodné aliance (English description follows).

Program konference The Role of European Regions in Building a New Union of all Peoples (Role evropských regionů při budování nové Unie všech národů):

  • 15:30-15:45, Úvodní slovoOndřej Hýsek, zastupitel městské části Brno-Královo Pole / Předseda Moravského zemského hnutí (EFA)
  • 15:45-16:00, Role regionů v EvropěLorena Lopez de Lacalle, předsedkyně Evropské svobodné aliance / Eusko Alkartasuna, Baskicko, Španělsko
  • 16:00-16:15, Směrem k autonomním politikám: Budování samosprávy v Jihomoravském krajiJiří Nantl, náměstek Hejtmana Jihomoravského kraje / ODS (ECR)
  • 16:15-16:30, Případ Chorvatsko: Výzvy regionalismu v centralizovaných státechDanko Švorinić, předseda Lista za Rijeku (EFA), Chorvatsko
  • 16:30-17:30, coffee break
  • 17:30-17:45, Regionální politika ve středovýchodní Evropě: Přetrvávající postkomunismusPetr Konečný, Masarykova univerzita / 1. místopředseda Společnosti pro Moravu a Slezsko
  • 17:45-18:00, Regiony v napětí mezi národním státem a Evropou na základě příkladu BavorskaFlorian Weber, kancléř obvodu Horní Bavorsko / předseda Bayernpartei (EFA), Bavorsko, Německo
  • 18:00-18:15, Devoluce v Yorkshiru: Regionální sebeurčení ve Spojeném královstvíChris Whitwood, Yorkshire Party (EFA), Yorkshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
  • 18:15-18:30, Přeshraniční spolupráce regionu jako nástroj pro územní soudržnost EvropyMaciej Molak, Centrum pro regionální rozvoj České republiky, Polsko

Přednášky budou drženy v anglickém jazyce. Bude poskytnut simultánní překlad do českého jazyka.

Pro registraci napište na e-mailovou adresu: info@moravskehnuti.cz

Vstupné: 300,- zaplacené do 12. září 2022 na účet 2501447096/2010 (Fio Banka). Organizátor si vyhrazuje právo změny programu.


English description:

On September 16 2022, representatives of European regions will come to Brno to participate in an international conference on the role of regions in the European Union. At the conference in the Hotel Continental, representatives of the public administration from the Czech Republic will also speak. The event is organized by the Moravian Movement (MZH) as a member of the European Free Alliance.

Program of the conference The Role of European Regions in Building a New Union of all Peoples

15:30-15:45, Opening wordsOndřej Hýsek, Representative of Brno-Královo Pole District / Chairman of the Moravian Movement (EFA)

15:45-16:00, Role of the regions in EuropeLorena Lopez de Lacalle, President of the European Free Alliance / Eusko Alkartasuna, Basque Country, Spain

16:00-16:15, Towards autonomous policies: Building up a self-government in South Moravian RegionJiří Nantl, Deputy Govenor of the South Moravian Region / ODS (ECR), Moravia, Czech Republic

16:15-16:30, Case Croatia: Challenges of regionalism in centralised countriesDanko Švorinić, President of the Lista za Rijeku (EFA), Croatia

16:30-17:30, Coffee Break

17:30-17:45, Regional Politics in CEE: Persisting Post-communismPetr Konečný, Masaryk University / vice-chairman of the Society for Moravia and Silesia, Czech Republic

17:45-18:00, Regions in the field of tension between the nation state and Europe using the example of BavariaFlorian Weber, Councillor of the Upper Bavaria District / Chairman of the Bayernpartei (EFA), Bavaria, Germany

18:00-18:15, Yorkshire Devolution: Regional Self-Determination in the UKChris Whitwood, Yorkshire Party (EFA), Yorkshire, United Kingdom

18:15-18:30,Cross-border cooperation of the region as a tool for the territorial cohesion of EuropeMaciej Molak, The Centre for Regional Development of the Czech Republic, Poland

Interpretation: EN-CZ, CZ-EN

To register, please write to the e-mail adress: info@moravskehnuti.cz 

Admission: CZK 300,- payed till 12th September 2022 to the account 2501447096/2010 (Fio Bank, Czech Rep.).The organizer reserves the right to change the program.

1 komentář

  1. […] Moravian Movement (MHZ), will organise a conference on the 16th of September in Brno. Titled “The role of European regions in building a new Union for All Peoples”, the event will focus on the need to strengthen the role of European Regions in EU policy-making […]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright 2022 Moravské zemské hnutí. Web používá šablonu společností Blossom Themes.