17. listopad 1939 a 1989 spojuje boj za svobodu a demokracii proti nelidskosti totalitních diktatur

Prohlášení Moravského zemského hnutí v den připomínky dvou významných výročí událostí 17. listopadu 1939 a 1989.

Připomínáme si osmdesát let od protestu proti nacistické totalitě a okupaci našich zemí Hitlerovou říší, jehož symbolem se stala nejvyšší oběť moravského studenta Jana Opletala. Pravděpodobně ještě intenzivněji prožíváme tři dekády uplynuvší od protestů proti komunistické totalitě a okupaci Sovětským svazem, které stojí u kořenů obnovy demokratického politického života a pluralitní občanské společnosti u nás.

Zůstává faktem, že do nejdůležitějších demokratických institucí jsou opakovaně voleny subjekty a osobnosti, které zlehčují komunistické a nacistické zločiny, vyvolávají ducha třídního či národního boje, zpochybňují naši příslušnost k západnímu civilizačnímu okruhu a nahrávají režimům nepřátelským naší demokracii. Je smutné vyhodnocovat, jak nejvyšší ústavní činitelé systematicky přispěli k hlubokému rozdělení naší společnosti, a to na základě legitimizace falešných zpráv, posilování předsudků vůči nejrůznějším menšinám nebo pomocí své finanční převahy a vlivu na média. Z demokracie se tak plíživě stává oligarchie opřená o servilní média a oddanou armádu úředníků. S obavami sledujeme, jak spektakulární posilování autoritářství a netolerance v některých okolních státech naznačuje počínající krizi demokracie i u nás.

Trvalou součástí této polistopadové kocoviny je skutečnost, že nebyly naplněny sliby o nápravě zvůle komunistického režimu, který – poprvé v našich dějinách – administrativně úplně zrušil dříve samosprávné země Moravu, Slezsko i Čechy. Dokonce zde již dvě desetiletí (ne)fungují kraje, které mají daleko blíže ke komunistické hře na samosprávu než k tradičnímu zemskému uspořádání nebo modernímu regionalismu evropského typu, jenž je založen na pravidlech dělby moci a subsidiarity.

Upřímně nás mrzí, že ČR není především vůči Moravě a jejím obyvatelům spravedlivým státem, že vláda v Praze Moravu ignoruje. Řešením však není ČR oslabovat či dokonce rozbíjet, ale vylepšit ji z nepřiznaného a nepřirozeného národního společenství Čechů na skutečně občanský stát pro všechny, jak to předpokládá preambule platné Ústavy.

Budeme proto iniciovat začátek prací na reformě regionální samosprávy, jejíž podstatou bude obnova a vytvoření čtyř zemí – Čechy, Morava, Slezsko a metropolitní země Praha – uvnitř státu ČR a jejich vybavení kompetencemi podle vyspělých vzorů osvědčených evropských samospráv i našich nejlepších domácích tradic. Jejich instituce a představitelé budou mít vztah k jejich obyvatelům, rozvoji jejich území i zachování a ochraně našeho kulturního dědictví a životního prostředí. Silnou územní samosprávu a moderní pojetí funkčních regionů, které přirozeně konkurují sílícímu centralismu a bobtnajícímu pragocentrismu, považujeme za základní pilíř dlouhodobě úspěšné demokracie a za zásadní podmínku její kultivace i záchrany.

Za Moravské zemské hnutí

Ondřej Hýsek, předseda

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright 2022 Moravské zemské hnutí. Web používá šablonu společností Blossom Themes.