Reportáž ze současného regionalistického dění v Evropě

Ještě než se pustím do krátkého shrnutí Mimořádného valného shromáždění Evropské svobodné aliance (EFA), kterého jsem měl tu čest se zúčastnit, dovolím si objasnit několik věcí, na které se často tážete. Ptáte se, do jaké rodiny politických stran a hnutí v Evropě vlastně Moravské zemské hnutí patří a proč.

Moravské zemské hnutí: Morava a Evropa

Naše hnutí vzniklo v roce 2018, usilujeme o obnovu samosprávy Moravy a zemského zřízení v ČR a o posílení role regionů v rámci EU. Přirozeně patříme do rodiny tzv. regionalistických stran a hnutí, které se zasazují o obranu zájmů svého regionu, ať už se jedná o Skotsko, Korsiku, Bavorsko či právě Moravu.

Naší představě „Evropy regionů“, která drží při sobě a navenek je silná, uvnitř však „jednotná v rozmanitosti“ a respektující i Moravu, nejlépe odpovídá čtvrtá největší frakce v Evropském parlamentu, tedy Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance. Na rozdíl od čistě zelených nebo pirátských témat má v rámci této skupiny naše hnutí nejblíže k programu Evropské svobodné aliance (EFA), proto se rozhodlo požádat v ní o členství, bylo přijato a v současnosti je jediným zástupcem v EFA z ČR.

Zde máme spolu s přáteli ze 46 stran a hnutí evropského „širokého středu“ prostor reprezentovat Moravu a podporovat zemský regionalismus v evropských souvislostech. Dosud silné tzv. „národní státy“ často chápou Evropskou unii jako svou mocenskou konkurenci, proto jí třeba nesvěřili zásadní kompetence v oblasti zahraniční politiky či zdravotnictví. Stejně tak nechtějí mít na svém území příliš silné autonomní regiony, kterým jsou centralistické „národní“ státy těsné. Připomeňme situaci v našem “národním” státě: tuhý pragocentrismus, který dusí rozvoj regionů.

Valné shromáždění v době koronavirové

Dost bylo politologie. I do našeho provozu samozřejmě zasáhla nemoc Covid-19. Proto jsme se v nemohli spolu s přáteli z EFA setkat na tradičním Valném shromáždění, které se mělo konat v dubnu ve Flensburgu, a odložili jsme ho na říjen. Snad se zadaří a na tomto řádném Valném shromáždění prosadíme i promoravskou deklaraci, která podpoří naše úsilí v ČR. O členství v Mladé Efě (EFAy) tam požádá s MZH úzce spolupracující spolek Moravská mládež. Jsou však otázky, které je potřeba řešit hned.

Proto EFA zorganizovala Mimořádné valné shromáždění pomocí videokonference, k níž se včera připojilo na 70 aktivistů ze čtyř desítek evropských regionalistických stran a hnutí, mezi nimi i předseda Moravského zemského hnutí.

K setkání jsme použili platformu Interactio, kterou využívá i Evropský parlament a jež umožňuje hlasování, tlumočení a další funkcionality (samozřejmě se to neobešlo bez několika technických problémů, ale všechno se zdárně vyřešilo). Hlavním jednacím jazykem byla angličtina, oficiální jednání trvalo od 16 do 19 hodin.

Na úvodu jednání jsme vyjádřili solidaritu a podporu těm zemím a rodinám, které nečekaná nemoc postihla nejzávažněji.  Paní prezidentka EFA, Lorena Lopez de Lacalle, která má k Moravě velmi blízko a opakovaně naši zemi navštěvuje, poté hovořila o tom, že se EFA bude v době pokovidové podílet na evropských transformačních procesech, které povedou k vytvoření silné „Evropy regionů“. Zmínila tíži zavřených hranic i selhání některých centralistických států, jejichž reakce byla často v rozporu se zájmy samospráv. Ve svém projevu podpořila myšlenku evropské meziregionální spolupráce (variable geography), vytváření jakéhosi evropského kaleidoskopu propojených zemí.

O „nudných“ členských, formálních, finančních a rozpočtových záležitostech se vypisovat nebudu, vše je transparentně dohledatelné na webu www.e-f-a.org. Zmíním jen, že v rámci EFA je možné realizovat různé evropské i moravské projekty, k tomu však potřebujeme i vaši pomoc a spolupráci. Věřím, že pro vás byly informace zajímavé a že nás budete v našem promoravském snažení podporovat – ve volbách, nebo i jinak. Za vaši dosavadní podporu vám již nyní děkuji!

Ondřej Hýsek, předseda Moravského zemského hnutí

Ondřej Hýsek předseda MZH

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright 2022 Moravské zemské hnutí. Web používá šablonu společností Blossom Themes.