Nová vláda nezná Moravu. Reakce MZH na programové prohlášení Vlády ČR

Na nové vládě Petra Fialy bohužel není poznat, že její většinu tvoří politici z Moravy. Vládní program totiž Moravu vůbec nezná, zato hledá “českého národního ptáka”. Vydali jsme proto kritické stanovisko, ve kterém jsme jasně pojmenovali, co programovému prohlášení chybí.

Moravské zemské hnutí (MZH) vnímá, že nová vláda přebírá stát ve velmi komplikované době. V úvodu Programového prohlášení Vlády ČR není opomenuto hájení zájmů všech občanů. S odkazem na Preambuli Ústavy ČR tak očekáváme hájení zájmů občanů České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vláda Petra Fialy deklaruje, že se zasadí o dokončení vyrovnání s minulostí komunistického režimu. Těší nás, že chce pečovat o paměťové instituce, např. o tu spojenou s věznicí v Uherském Hradišti. Jednou z největších vin komunismu přitom byla zločinná likvidace samosprávné Moravskoslezské země. Z  prohlášení však nevyplývá, že se nová vláda chystá tuto nespravedlnost napravit.

Vláda zcela správně touží po obnovení důvěry občanů ve spravedlivý a férový stát, klade důraz na efektivní využívání veřejných financí a štíhlejší státní správu. Pokud ovšem nebudou odstraněny zásadní strukturální vady v oblasti veřejné správy, nemůže být reformní aktivita vlády úspěšná. Občany budou stále rozdělovat hluboké rozdíly mezi jednotlivými částmi republiky. Řešením přitom není návrh na přesun některých centrálních úřadů z Prahy – zřízení pouhých detašovaných pracovišť centrální moci je okatým pokračováním pouhé hry na decentralizovanou samosprávu.

V programu není patrno, že by se vláda vydala tou nejúčinnější cestou, tedy decentralizací pomocí zemského uspořádání, které odpovídá našim nejlepším tradicím a modelům nejrozvinutějších států. Z dokumentu naopak můžeme vyčíst podporu udržování absurdních krajů, které nám naordinoval komunistický režim a oživili političtí šíbři z dob opoziční smlouvy. Nastupující politická elita se tak bohužel nepoučila ze zásadních chyb minulosti. V programovém prohlášení chybí alespoň symbolický náznak řešení tohoto závažného problému, narážíme pouze na ohlušující mlčení. Bylo by to přitom důstojné i vzhledem k letošnímu 1200. výročí první písemné zmínky o Moravanech. Vláda také slíbila, že zavede měření výkonu a efektivity veřejných služeb. Na tomto základě vyzývá Moravské zemské hnutí Vládu ČR k vypracování analýzy efektivity a funkčnosti krajského zřízení z pohledu státní správy i samosprávy a otevření celospolečenské diskuze na toto téma.

Jsme potěšeni značným zastoupením ministrů původem z Moravy. Zběžná statistika vládního prohlášení však prozrazuje spíše český nacionalistický tón dokumentu. Slova český se v různých tvarech vyskytují 74x, národ (v záměně za slovo stát nebo občané) 45x, kraj 36x. Morava ani jednou. Klíčoví moravští politici se paradoxně stali čelnými aktivisty českého národního programu, silně spjatého s pragocentrismem. Vrcholem jejich kariéry nemůže být politická aktivita ve prospěch administrativně neexistující Moravské země, ale působení ve vzdáleném pražském mocenském centru. Aktuální stav je tou nejkřiklavější ukázkou fenoménu brain drain. Symbolickým vrcholem vykořeněnosti se stal úsměvný vládní projekt hledání „českého národního ptáka“. Jelikož na Moravě a ve Slezsku odpradávna ctíme naše orlice, jedná se o výraz českého nacionálního separatismu, na němž se budou Moravané a Slezané svými daněmi podílet proti své vůli.

Máme radost z toho, že vládní prioritou je výstavba železničních vysokorychlostních tratí i cyklotras. Krokem vpřed je podpora rozvoje infrastruktury pro elektromobilitu a další alternativní pohony, čímž se zlepší kvalita ovzduší ve městech. Pozitivem je i vyhlášení moravského národního parku Soutok. V dopravní politice nás zaráží, že prodloužení dálnice D52 nebo vybudování dálnice D43 není absolutní prioritou, pouze má pokročit příprava těchto pro Moravu naprosto klíčových staveb. Obě tyto dálnice měly občanům sloužit již dávno a moravští politici, kteří jsou nyní u moci, mají jedinečnou šanci je konečně prosadit. Oceňujeme přihlášení se k euroatlantickým civilizačním hodnotám, důraz na kvalitu vzdělávání, inovace i snahu omezit poškozování přírody. Vládě i celé naší společnosti však chybí širší vize společné evropské budoucnosti, kterou MZH, člen Evropské svobodné aliance, vidí v Evropě regionů, v níž bude na občanském a územním principu místo i pro naše tradiční země.

Programové prohlášení vlády Petra Fialy plném znění najdete zde

1 komentář

  1. Možná je to dobrè na to, že občané na první pohled nepoznají, že problematické osoby v tèto vládě jsou z Moravy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *