Morava a Evropa? Odpověď studentovi ekonomie

Na naši e-mailovou adresu přišel zajímavý a zároveň velmi důležitý dotaz od studenta ekonomie z Brna, který se ptá, proč naše hnutí vnímá souvislost mezi obnovením Moravy jako plnohodnotného politického celku a pokračující evropskou integrací. Mladému pánovi jsme s radostí odpověděli.

Dotaz studenta ekonomie:

“Píši Vám s dotazem ohledně federalizace EU, kterou máte v programu Moravského zemského hnutí. Váš program mě zaujal, ale zajímá mě, co by nám měl konkrétně tento bod přinést.
Státy ve federacích, jako jsou např. USA jsou si bezpochyby více podobné než státy EU. Evropské státy tvoří rozdílné národy s rozdílnými hodnotami. Nepřehlédl jsem, že stojíte za silnou rolí tradičních zemí, neznamenala by ale federalizace právě oslabení této role? Snažím se utvořit si na problematiku EU ucelený názor, zatím mi však připadá, že původní ekonomická spolupráce přerostla v něco, co pro náš národ přestává být přínosné.
Dalším bodem je rychlé přijetí Eura. Proč je pro nás výhodné, že naši monetární politiku bude řídit Evropská centrální banka, která dlouhodobě udržuje nízké úrokové sazby a nemůže reagovat na ekonomickou situaci jednotlivých zemí?
Jsem si vědom mých limitovaných znalostí a proto se obracím na Vás. Byl bych Vám vděčný, pokud byste mi mohl tuto problematiku objasnit z Vašeho pohledu. Jsem otevřený odlišným názorům. Mnohokrát děkuji.”

Odpověď Moravského zemského hnutí:

Co by přinesla federalizace Evropy Moravě?

Morava nikdy v minulosti nehrála tak slabou – prakticky nulovou – roli v žádném ze státních útvarů, v nichž se nalézala nebo jichž byla plnohodnotným politickým elementem, jak je tomu v současné České republice. Centralizace ČR, způsobená prosazením krajského zřízení, je pro Moravu – která dnes existuje již jen jako určité zeměpisné území – a její obyvatele nejen nedůstojná, ale je pro ně především dlouhodobě ekonomicky nevýhodná. Mnozí pociťují, že se nepodílí na užívání veřejného bohatství ve státě stejnou měrou jako na jeho tvorbě.

Jak to souvisí s federalizací Evropy? Moravské zemské hnutí obecně věří, že užší spolupráce historických evropských zemí, nikoli jen národních států, povede k celoevropské komunikaci méně zatížené národními zájmy, které se v minulosti často stávaly záminkou nejrůznějších konfliktů. MZH vnímá evropské státy nejen jako domovy národů, ale také či zejména jako domovy velkých územních společenství občanů, která se v těchto státech nalézají – často jako politické subjekty. I tato územní společenství by měla mít možnost zastávat svoje zájmy nejen v rámci národních států, ale i v rámci evropského celku.

Co by přinesla tato federalizace Moravě? MZH doufá, že její obnovení jako politického celku. Věří, snad ne naivně, že kultivované evropské federální společenství nevpustí do svého domu účelově centralizovanou ČR, zapírající svůj původ a dusící vlastní územní občanská společenství, ani shluk nedůstojných minikrajů, na které se zde v ČR „podařilo“ naše tradiční země rozdrobit.

MZH připomíná, že ČR je dle naší Ústavy vytvářena občany v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Náš stát je tedy definován územními občanskými společenstvími, nikoli národem – zdůrazňujeme: jakýmkoli národem. To je důležité. Ukazuje se totiž, že za národní zájmy, pokud se současně pomíjejí zájmy velkých územních občanských společenství (historických zemí), se snadno může schovat skryté nadřazování zájmů centra, tedy centralismus.

Tři naše regiony, Čechy, Morava a Slezsko (přesněji řečeno „rakouská“ část Slezska a přilehlé části severní Moravy, integrované spádovým vlivem Ostravy) jsou tedy těmi regiony, které by měly vstoupit do sjednocující se Evropy a sloužit tak svým občanům jako platforma formulování jejich zájmů, souvisejících s jejich územím, a umožnit nakládání s jejich prostředky dle jejich vlastní vůle.

S tímto vším souvisí také otázka přijetí Eura. MZH zde nejde o reakci na momentální jednání či postoje Evropské centrální banky či o jiné momentální výhody či těžkosti této měny, ale o uspíšení sjednocovacích procesů v Evropě. MZH je názoru, že jiné cesty není.

Jaroslav Kupka, člen Rady MZH

5 komentář

  1. Za současné správní členění Česka můžou sociální geografové.

    Komárek M., Marada M. Jak vznikají regiony: Regionalizace na základě analýzy pohybu obyvatel. In: Přírodovědci.cz 02/2020, s. 20-21.
    https://www.prirodovedci.cz/templates/modules/magazin/mobile/web/viewer.php?hash=MzI0L3ByaXJvZG92ZWRjaS0yMDIwLTAyLXdlYi5wZGY=

  2. Pěkná naivita, myslet si, že EU, která chce ulikvidovat národy a národní státy a Evropu chce proměnit v multikulturní směsici, udělá něco pro Moravu. Zavedení Eura je také jedním z mnoha prostředků odnárodnění.

    1. EU je přece jen hodně brzdí). Jindro, kamaráde, pokud jsi Moravan, tak bys měl přečíst Moravské dějiny a zjistit, že Moravan není jen Čech v moravském kroji, ale úplně jiného. Je mi milejší Moravan mluvící německy, protože tu žil po staletí, než Čech žijící náhodou na Moravě a papouškující klausovské a eurofobní nesmysly. EU a euro je pro nás jedinou možností (jen se koukni, Jindro, na unijní země, které nemají euro, jen pro zajímavost, tj. Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko atd., že je s nimi naše země moravská – díky Čechům – je tristní a smutné…). Přestaň číst eurofobní plátky a dívat se na Novu a Primu a dej se dohromady. Třeba se někdy potkáme a vysvětlím ti to:-)

  3. Proč dáváte jako příklad jen země bez Eura, které jsou chudší, než my? Dávejte taky příklady bez Eura, které jsou bohatší nejen, než my, ale i průměr EU. Co takové Dánsko, Švédsko, Británie (ta navíc odešla, asi to není tak skvělý spolek), Švýcarsko nebo Norsko? Tedy Euro rozhodně ne, Jindra má pravdu. Moravany bych volil, ale ne ve spolčení s TOP09 a Zelenýma. Bohužel je letos nepodpořím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright 2022 Moravské zemské hnutí. Web používá šablonu společností Blossom Themes.