Stydí se Miloš Vystrčil za Moravu? K novoročnímu projevu druhého nejvyššího ústavního činitele ČR

Publikoval Ondřej Hýsek v

Zřejmě většina diváků, kteří sledovali novoroční projev předsedy Senátu ČR, zaznamenala, že si jako pozadí pro svoji řeč vybral mapu Českého království, tedy pouze jedné ze zemí Koruny české; ostatní země, které tvoří i dnešní ČR, opomněl zcela – nejen graficky, ale i slovně. Představme si, že by nějaký jiný politik z Moravy zvolil mapu Markrabství moravského a v projevu nic neřekl o Čechách a Češích – to by bylo řečí o separatismu.

Pan předseda svůj projev uvedl poděkováním České televizi, Českému rozhlasu, České tiskové kanceláři a označil se za zástupce českého senátu, nikoliv Senátu ČR. Poté se nepřímo přirovnal k Václavu Havlovi a jeho projevu z roku 1990. Zmínil evidentně v jednotném čísle, že jsme „jako země, jako národ“ dokázali úžasné věci, že jsme „schopný, hrdý, pracovitý a svobodomyslný národ“, varoval před rozdělením národa, hovořil o „zázračných českých respirátorech“. Pokud by takto někdo hovořil o moravském národě, byl by ihned označen za šovinistického nacionalistu. Slova Morava, moravský, Moravané použil v projevu přesně nulakrát, podobně naložil se Slezskem.

Pan předseda jistě řekl i mnoho moudrých vět, za které si zaslouží pochvalu a ocenění. Ale takto pohrdat občany z ostatních zemí ČR, než jsou jen Čechy, je nevhodné, nestátnické, urážlivé. Otázkou je, zda tak pan předseda učinil z hlouposti, nebo záměrně.

I když to pan předseda Senátu ČR asi netuší, nejsme národním státem Čechů v Čechách, ale občanským státem občanů ČR v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jak se píše i v prvním řádku Ústavy, na niž sám přísahal. Hned o dva řádky níže se v Ústavě píše také o tom, že musíme být „věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé“; součástí této tradice je i respektování Moravy jako samosprávné země, což čeští nacionalističtí politici soustavně porušují.

Vystoupení pana předsedy je o to více zarážející i kvůli tomu, že se pan Vystrčil narodil v Dačicích na Moravě, kde má sídlo i Moravské zemské hnutí – je to snad tím, že se narodil v roce, kdy komunisté nesmyslně připojili Dačicko k Jihočeskému kraji? Nebo tím, že i jeho mateřská ODS se zasloužila o obnovu gottwaldovských krajů? Nebo se za svoji rodnou zemi stydí? Snad tedy i nám občanům druhé kategorie v ostatních zemích našeho státu přinese nový rok 2021 více dobrého než špatného, třeba decentralizaci.

Ondřej Hýsek, předseda MZH

Původní komentář pro zpravodajský web Zprávy z Moravy


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *