Stydí se Miloš Vystrčil za Moravu? K novoročnímu projevu druhého nejvyššího ústavního činitele ČR

Zřejmě většina diváků, kteří sledovali novoroční projev předsedy Senátu ČR, zaznamenala, že si jako pozadí pro svoji řeč vybral mapu Českého království, tedy pouze jedné ze zemí Koruny české; ostatní země, které tvoří i dnešní ČR, opomněl zcela – nejen graficky, ale i slovně. Představme si, že by nějaký jiný politik z Moravy zvolil mapu Markrabství moravského a v projevu nic neřekl o Čechách a Češích – to by bylo řečí o separatismu.

Pan předseda svůj projev uvedl poděkováním České televizi, Českému rozhlasu, České tiskové kanceláři a označil se za zástupce českého senátu, nikoliv Senátu ČR. Poté se nepřímo přirovnal k Václavu Havlovi a jeho projevu z roku 1990. Zmínil evidentně v jednotném čísle, že jsme „jako země, jako národ“ dokázali úžasné věci, že jsme „schopný, hrdý, pracovitý a svobodomyslný národ“, varoval před rozdělením národa, hovořil o „zázračných českých respirátorech“. Pokud by takto někdo hovořil o moravském národě, byl by ihned označen za šovinistického nacionalistu. Slova Morava, moravský, Moravané použil v projevu přesně nulakrát, podobně naložil se Slezskem.

Pan předseda jistě řekl i mnoho moudrých vět, za které si zaslouží pochvalu a ocenění. Ale takto pohrdat občany z ostatních zemí ČR, než jsou jen Čechy, je nevhodné, nestátnické, urážlivé. Otázkou je, zda tak pan předseda učinil z hlouposti, nebo záměrně.

I když to pan předseda Senátu ČR asi netuší, nejsme národním státem Čechů v Čechách, ale občanským státem občanů ČR v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jak se píše i v prvním řádku Ústavy, na niž sám přísahal. Hned o dva řádky níže se v Ústavě píše také o tom, že musíme být „věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé“; součástí této tradice je i respektování Moravy jako samosprávné země, což čeští nacionalističtí politici soustavně porušují.

Vystoupení pana předsedy je o to více zarážející i kvůli tomu, že se pan Vystrčil narodil v Dačicích na Moravě, kde má sídlo i Moravské zemské hnutí – je to snad tím, že se narodil v roce, kdy komunisté nesmyslně připojili Dačicko k Jihočeskému kraji? Nebo tím, že i jeho mateřská ODS se zasloužila o obnovu gottwaldovských krajů? Nebo se za svoji rodnou zemi stydí? Snad tedy i nám občanům druhé kategorie v ostatních zemích našeho státu přinese nový rok 2021 více dobrého než špatného, třeba decentralizaci.

Ondřej Hýsek, předseda MZH

Původní komentář pro zpravodajský web Zprávy z Moravy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *