Výzva zákonodárcům: Podpořte vznik volebních obvodů podle zemí!

Poslanecká sněmovna zažívá po 30 letech debatu o zemském zřízení. Téma obnovy samosprávných zemí se dostalo na jednání ústavně-právního výboru – kde málem prošel návrh na zřízení zemských volebních obvodů místo volebních krajů v rámci zákona o volbách do Poslanecké sněmovny (níže najdete odkaz na záznam z tohoto jednání)! Rádi bychom podpořili všechny zákonodárce v tomto dobrém záměru, který může vyústit obnovou samosprávných zemí, včetně naší milované Moravy. Proto jsme jim poslali následující otevřený dopis:

Vážená paní poslankyně (senátorko)/ Vážený pane poslanče (senátore),

v těchto dnech zvažujete, jak hlasovat v důležité otázce volebního zákona. Věříme, že zodpovědně přemýšlíte o tom, jak nejlépe vyhovět nálezu Ústavního soudu, jak zvolit parametry co nejdemokratičtěji a nejtransparentněji tak, aby bylo co nejrychleji dosaženo parlamentní dohody a zároveň aby zákon obstál před zubem času, před nároky ústavních institucí a byl srozumitelný voličům.

V Parlamentu diskutovaná varianta jednoho volebního obvodu má podle našeho názoru velikou nevýhodu v extrémním centralismu, který nemá oporu v našich tradicích, dává přílišnou moc stranickým sekretariátům a nenaplňuje v dostatečné míře ústavní požadavek poměrného zastoupení tím, že dostatečně nezohledňuje regionální specifika. U varianty se čtrnácti nestejně velkými a lidnatými kraji pak sebelepší přepočet neodstraní znevýhodňování či zvýhodňování jedněch voličů na úkor jiných z důvodu podle našeho názoru nešťastně zvoleného členění území republiky na tyto v mnoha směrech nesrovnatelné a uměle vytvořené územní celky. Je žádoucí přizpůsobovat hranice volebních obvodů regionálním mnohaletým dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, jak v preambuli zavazuje sama Ústava, a nikoliv obráceně.

Jako vhodný kompromis doporučujeme hojně diskutovaný počet dvou volebních obvodů – Čechy a Morava společně se Slezskem, respektujících pomezí tradičních zemí republiky, který k diskusi předložil předseda Poslanecké sněmovny. Za jinou vhodnou alternativu lze považovat čtyři volební obvody – Čechy, Morava, Slezsko a Praha. Takové volební obvody jsou rovněž dostatečně velké, spravedlivé, pro voliče srozumitelné a mají oporu v Ústavě i v našich staletých volebních, státoprávních i územněsprávních tradicích. Náš parlament by alespoň takto symbolicky v právním řádu rehabilitoval Českou zemi a Moravskoslezskou zemi, které byly podle parlamentního usnesení č. 225 z 27. prosince 1990 nespravedlivě a protiprávně zrušeny totalitním režimem a které by se, kromě prvního řádku Ústavy, vrátily i do našeho právního řádu, jak si všechny tři země, i občané v nich žijící, bezesporu zaslouží.

Záznam z jednání ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: https://videoarchiv.psp.cz/playa.php?cast=265

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Copyright 2022 Moravské zemské hnutí. Web používá šablonu společností Blossom Themes.