Tisková konference k eurovolbám

Dnešní setkání věnujeme památce Jana Palacha, Jana Zajíce, Evžena Plocka, Josefa Hlavatého a Ryszarda Siwiece, kteří se obětovali za svobodu, stali se naším svědomím a dali nám naději.

Moravské zemské hnutí (MZH) bude samostatně kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019. Kandidátku povede Vladan Ševčík, odborník na energetiku, vinař a člen Rady Moravského zemského hnutí.

Naším hlavním a zastřešujícím tématem je decentralizace, subsidiarita a rozvoj konceptu Evropy regionů se silnou Evropskou unií a zároveň významnou rolí jednotlivých zemí v jejím rámci. Našimi dalšími zásadními tématy jsou energetika nebo životní prostředí.

Cílem MZH ve volbách je oslovit voliče, kteří si chtějí sami rozhodovat o důležitých záležitostech v regionu, abychom v pozicích europoslanců mohli aktivně iniciovat decentralizaci státní správy směrem k samosprávě čili občanovi. Tím docílíme přesunu části bohatství z mocenských center zpět do regionů, tedy tam, odkud pochází.

Kandidátka bude dále složena ze zastupitelů a členů Moravského zemského hnutí, z nichž jmenujme například znojemského zastupitele a historika Jiřího Kacetla, zastupitelku Račic-Pístovic a sociální pracovnici v nestátní neziskové organizaci Ladu Bastlovou nebo Jiřího Pelku, lingvistického administrátora pro Radu Evropské unie v Bruselu. Kandidátku doplní například královopolský zastupitel a pedagog Ondřej Hýsek, předseda MZH, brněnský podnikatel a sportovec Pavel Trčala, místopředseda MZH, Čechy budou zastoupeny Ing. Danou Staňkovou ze Suchdola nad Lužnicí.

Přítomní kandidáti MZH do Evropského parlamentu, foto: MZH

„Mám energii a chuť pro Vás pracovat“, říká Vladan Ševčík, kandidát MZH na poslance Evropského parlamentu. Připravujeme low-cost kampaň, do níž však vložíme naši energii i naše moravská srdce.

Evropa má v budoucnu být jednotná v různorodosti, a to prostřednictvím posílení vlivu zemí a regionů a oslabení moci tzv. národních států. Morava má v Evropě hrát roli sebevědomé země, která o svých záležitostech rozhoduje prostřednictvím regionálního parlamentu a zodpovědně se tak podílí na směřování EU.

Moravské zemské hnutí jedná o svém členství v Evropské svobodné alianci (EFA), straně Evropského parlamentu. Delegace MZH se 8. 3. 2019 zúčastní Valného shromáždění EFA v Bruselu, kde budou zástupci 46 politických stran a hnutí z celé Evropy hlasovat o statutu pozorovatele MZH u EFA.

Ing. Vladan Ševčík má 44 let a dlouhodobě se zajímá o politické dění kolem sebe. Profesně je energetikem, od absolvování VŠ pracuje v energetice v různých řídících pozicích. V současnosti je specialistou výcviku personálu jaderných elektráren v Brně, kde připravuje nové zaměstnance na jejich náročná povolání. Relaxuje na kole nebo prací na vinici, kde má dost času na přemýšlení. Je ženatý, je otcem dvou dětí.

Vladan Ševčík, foto: MZH

Moravské zemské hnutí bylo zaregistrováno v dubnu 2018. Navazujeme na činnost Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnosti pro Moravu a Slezsko. Prosazujeme program obnovy moravské zemské samosprávy po vzoru vyspělých západoevropských demokracií v rámci decentralizované České republiky a uvnitř Evropské unie při širokém uplatňování principu subsidiarity. Usilujeme o udržení a rozvoj občanské společnosti a lidských práv v ČR, naše hodnotové ukotvení vyjadřují ideje demokracie, eurofederalismu v podobě Evropy regionů a zemské samosprávy.

Evropská svobodná aliance (European Free Alliance, EFA) je evropská politická strana, členská strana Evropského parlamentu, spolu se Zelenými v rámci skupiny EFA-Greens. Podporuje různé formy samosprávy a sebeurčení evropských regionů a jejich obyvatel. EFA zdůrazňuje ochranu lidských práv, udržitelný rozvoj a sociální spravedlnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *