Úprava volebního zákona nevedla k nápravě nespravedlnosti

Vyjadřujeme politování nad výsledkem jednání o novelizaci zákona o volbách do Poslanecké sněmovny, který ponechává rozdělení ČR na čtrnáct volebních obvodů podle současných administrativních krajů. Jedná se již o 26. novelizaci tohoto zásadního zákona, vrcholoví politici však i nadále „ohýbají“ volební právo ve prospěch pražského centralismu.

Jsme zklamáni tím, že naší výzvou na využití tradičních zemí jako volebních obvodů se Poslanecká sněmovna ani nezbývala, a neznáme tak názory poslanců v této věci. Současně pociťujeme smutné zadostiučinění pokaždé, kdy se projeví neduživost krajů nejen jako územních samosprávných celků, ale nyní také jako volebních obvodů.

Nálezem Ústavního soudu posvěcené neústavní popření principu rovného volebního práva vzájemným působením D’Hondtovy formule a výrazně nestejně velkých volebních obvodů zákonodárce ČR rozhodně nenapravil pouhou náhradou “D’Hondta” za “Imperialiho” – pouhým přepočtem hlasů se zdeformované volební právo nenarovná. Vyjadřujeme proto naději, že jednou budou volebními obvody místo umělých územních celků, které vychází z totalitní minulosti a praktiky „rozděluj a panuj“, naše tradiční a v prvním řádku platné Ústavy vyjmenované země.

Ku prospěchu celé naší společnosti by pak mohl nastat námi vyhlížený stav, kdy aktérem politického dění se vedle do Prahy soustředěných elit stanou i naše zemská občanská společenství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *