Koho volit na Pražský hrad?

Moravské zemské hnutí nepodporuje oficiálně žádného konkrétního kandidáta na prezidenta České republiky. Je na každém, koho se rozhodne volit. Jsme však hnutí, jehož cílem je změna územněsprávního členění ČR s důrazem na obnovení moravské samosprávy. Přestože v aktuální kampani rezonují jiná závažná témata, někteří kandidáti své stanovisko k moravské otázce vyjádřili pro zpravodajský web Zprávy z Moravy, což je možné zohlednit při rozhodování.

Marek Hilšer – Vyjádřil největší pochopení pro „moravskou otázku“: „Vím, na co narážíte, hovořil jsem o tom při svých setkáních s Moravany opakovaně. I po letech na Moravě přetrvává nelibost z narušení moravské zemské identity a integrity a myslím, že je potřeba o tom diskutovat na celostátní úrovni. Není možné brát na lehkou váhu jistý pocit nespravedlnosti, ve který reforma územně správních celků vyústila.“ Doslova slíbil: „Pokud budu zvolen prezidentem, zasadím se o to, aby se zemské uspořádání stalo předmětem seriózní politické diskuse, protože na nápravu špatných či nefunkčních řešení není nikdy pozdě.“.

Petr Pavel – Téma moravské samosprávy vnímá: „Morava byla samozřejmě vždy svébytná a měla vlastní vývoj, což je naprosto v pořádku a odráží to její historickou úlohu. Na druhou stranu, po změně ze zemského zřízení na kraje došlo několikrát k úpravám. Poslední je z roku 2000. Naše krajské uspořádání je vázáno třeba i na evropské dotace. Přestože rozumím tomu, že stojí za úvahu vrátit se k nějakému historickému uspořádání, měli bychom se na to dívat i pragmaticky. Jak moc by to pomohlo, nebo naopak uškodilo.“ Jako jeden z mála je otevřen změnám uspořádání v budoucnu: „V dnešní době plné vážných problémů by bylo vhodné řešit nejdříve ty nejpalčivější záležitosti. Pak se můžeme vrátit k tomu, jestli bychom neměli uvažovat o jiném uspořádání. Tato otázka je ale určitě namístě. Už jenom z důvodu úspor ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, které se počítají na desítky miliard.“ K problematice moravské samosprávy se vyjádřil pozitivně také v odlehčeném videu na Facebooku v čase 1:41.

Další z kandidátů se revizi krajů nebo obnově moravské samosprávy vyjádřili spíše negativně.

Pavel Fišer – „Morava má adekvátní postavení, o čemž svědčí počet členů vlády Petra Fialy, kteří z Moravy pocházejí a kteří se prosadili do nejvyšších funkcí ve státě. Jako Pražák to nesu úkorně, ale zcela to respektuji.“ Jeho postoj je spíše přezíravý: „Obnovovat to, co bylo před rokem 1949, nevidím nezbytně jako moudré. Ale záleží také na občanech Moravy. Osobně jsem se s takovým požadavkem nesetkal.

Karel Diviš – Přiznává, že o problematice postavení Moravy v ČR moc neví: „Morava je pro mě přirozenou součástí mé rodné země a nikdy jsem o ní neuvažoval nijak specificky, stejně jako o Čechách nebo Slezsku. I vzhledem k tomu, že jsem poměrně mladý ročník 1976, tak se narovinu přiznám, že o této problematice toho bohužel mnoho nevím.

Ostatní kandidáti se k „moravské otázce“ oficiálně nijak nevyjádřili, na přímé dotazy nereagovali. Můžeme jen spekulovat, zda je pro ně toto téma natolik nedůležité nebo se o něm bojí mluvit. Příležitost uchopit tuto problematiku v kampani, případně své předchozí politické dráze měli, ale nijak ji nevyužili.

Foto: pixabay.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *