MZH proti demolici staveb v historickém komplexu brněnského hlavního nádraží

Problematika brněnského nádraží je jedním z nejzamotanějších a nejostudnějších příběhů města Brna. Symbolicky tak odráží osudy města – jeho rozmach v 19. století, úpadek za doby vlády komunizmu a pasivitu a nemohoucnost porevolučních vládců na brněnské radnici. A o další kapitoly příběhu, nad kterým zůstává rozum stát, zřejmě nebude nouze ani v budoucnu.

V loňském roce vláda České republiky definitivně posvětila výstavbu nádraží v nové poloze u řeky a mohlo se zdát, že příběh konečně míří ke svému šťastnému konci a zdravý rozum zvítězil. Bohužel se tak nestalo.

 O přesunu nádraží se hovoří již bezmála 100 let, během kterých se brněnské vlakové nádraží nedočkalo prakticky žádných větších investic. A paradoxně právě ve chvíli rozhodnutí o výstavbě zbrusu nového nádraží v nové poloze, započal vlastník objektu Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) sérii mohutných investic do starého nádraží. Tento krok s sebou nese hned několik pohrom současně. Předně jde o pohromu finanční, kde z kapes daňových poplatníků odtečou stamiliony za stavby, které z větší části budou za několik let zbytečné. Současně však aktuální stavební zásahy ohrožují a někde již likvidují, unikátní soubor železniční architektury a techniky, který se vlivem stoletého čekání na nové nádraží v Brně zachoval.

A nejde o komplex ledajaký. Do Brna a na Moravu vedla první železnice na území České republiky. První vlak na brněnské nádraží přijel již v roce 1839 po jedinečném více jak 630 metrů dlouhém viaduktu, který je v náspu drážního tělesa údajně dodnes zachován. Následně ke konci 19 století byla postavena stavědla, typické věže z červených cihel, která slouží jako spojka mezi výpravčím a výhybkáři. Podle památkářů jsou stavědla číslo čtyři a pět u zasypaného viaduktu posledními dvěma svého druhu na historické Severní dráze císaře Ferdinanda a v kontextu s okolím tvoří historicky hodnotný světový unikát.

A právě i tyto unikátní součásti hodnotného komplexu brněnského nádraží mají padnout za oběť aktuálně prováděných stavebních úprav, konkrétně výstavby nového zabezpečovacího zařízení hlavního brněnského nádraží.

Historický komplex brněnského vlakového nádraží považujeme za významnou kulturně-technickou památku připomínající dřívější prosperitu Moravy a technickou zdatnost a um našich předků. Považujeme za krajně nešťastné, aby byla poškozena neuváženými bezohlednými zásahy, zvláště když je již zřejmé, že budoucnost železničního dopravního uzlu se bude psát v nové poloze u řeky. Všemožně se zasadíme o zachování této památky, která by měla být vhodně zrestaurována a zakomponována do nově vznikající městské čtvrti na jihu od historického centra města. V souvislosti s plánovaným bouráním historických věží stavědel na brněnském nádraží jsme náš odmítavý postoj vyjádřili přímo SŽDC a celou problematiku budeme nadále sledovat.

Reakce SŽDC na naše kritické stanovisko k plánované demolici historických stavědel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *