STAN přesun úřadů Jan Farský

Neúspěšný návrh STANu neřeší základní problém pražského centralismu

Hnutí Starostové a nezávislí podle očekávání neprosadilo v poslanecké sněmovně svůj návrh, kterým chtělo přemístit sídla 23 centrálních úřadů z Prahy do krajských měst s výjimkou Brna. Starostové to zdůvodnili decentralizací státní správy a snahou podpořit regiony. Jsme rádi, že parlamentní strany konečně začínají uvažovat o tolik potřebné decentralizaci, návrhy podobné tomu z dílny STANu však neřeší základní podstatu pražského centralismu, komentují záležitost dva členové našeho hnutí.

Jaroslav Kupka: Konec pragocentrismu přinesou až silné regiony

Snaha přesunout některé centrální úřady do regionů a tím „ulevit“ Praze je sice pěkná, ale naivní. Rozsévání centrálních úřadů v prostoru státu by vedlo jen ke komunikačním potížím, zmatkům a možná k několika desítkám pracovních příležitostí v obšťastněných regionech. Centrální úřady však zůstanou centrálními úřady, ať už je odsunete kamkoli.

Pokud snaha přesunovat centrální úřady měla vést také k omezení pragocentrismu, byla napřena nesprávným směrem. Pragocentrismus lze omezit jen tak, že se z některých centrálních úřadů stanou úřady regionální, podřízené regionálním samosprávám. To by ovšem bylo opět možné pouze tehdy, pokud by tyto regionální samosprávy byly způsobilé převzít některé věcné agendy od státu a vykonávat je místo něj. Takovou možnost ovšem dosavadní krajské zřízení vylučuje a to z prostého důvodu faktické malosti krajů.

Měl-li tedy někdo upřímnou snahu omezit pragocentrismus, rozprostřít spravedlivěji veřejnou moc a vše co s tím souvisí v prostoru státu, musí se napříště zasadit o změnu jeho regionalizace. Tak, aby regiony pro výkon územní samosprávy přestaly být malé kraje, ale staly se jimi velké zemské celky, ze kterých je náš stát složen. Které také mohou vykonávat místo státu celou řadu správních činnosti a rozhodovat o celé řadě věcí, kterým vůbec nemusí být pražské centrum zatěžováno. To je ovšem bohužel to poslední, co by si v Praze přáli.

Jaroslav Kupka, člen Rady MZH, odborník na veřejnou správu

Ondřej Hýsek: Návrh představoval symbolické gesto

Praha se brání byť symbolické decentralizaci. Sněmovna dnes s podporou vlády odmítla symbolický návrh hnutí STAN na přemístění dvou desítek úřadoven s několika tisíci úředníky mimo Prahu. I když návrh nic systémového neřešil, mohlo to být – kromě jisté úspory – alespoň vstřícné gesto a začátek procesu skutečné decentralizace tohoto státu.

Systémovým řešením problému extrémní centralizace ČR však bude až provedení skutečné regionalizace státu, jinak nás čekají nedozírné negativní sociální důsledky, jež se v podobě výrazně rozdílné životní úrovně různých částí ČR projevuje již dnes. Až si lidé uvědomí, že na Praze zcela závislé a nefunkční kraje jsou jen jednou z podob centralizace, budou jako protiváhu přebujelému centru požadovat obnovu zemí Čechy, Morava a Slezsko, které budou spolu s Prahou zároveň tolik potřebným partnerem evropských institucí.

Ondřej Hýsek, předseda MZH

Ondřej Hýsek předseda MZH

Úvodní foto: hnutí STAN

2 komentář

  1. Praha žádnou decentralizaci nepřipustí už se s tím smiřte ( stejně to bylo i po listopadu 89 ) . Buď si ji Morava vybojuje nebo nebude.

    1. Je mrzuté, že Vy jste se, pane Nyvlte, s vůlí tzv. “Prahy” smířil. My v Moravském zemském hnutí se s tím smířit prostě nehodláme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *